Translation

saveastemplatedlg|categorylist
English XBXvE
Context English Swedish Actions
STR_QUICKSTART_STARTCENTER Startcenter Startcenter
STR_QUICKSTART_RECENTDOC Recent Documents Senaste dokument
STR_QUERY_UPDATE_LINKS The document %{filename} contains one or more links to external data.

Would you like to change the document, and update all links
to get the most recent data?
Dokumentet %{filename} innehåller en eller flera länkar till extern data.

Vill du ändra dokumentet och uppdatera alla länkar
att få de senaste uppgifterna?
STR_DDE_ERROR DDE link to %1 for %2 area %3 are not available. DDE-länken till %1 för %2 området %3 är inte tillgänglig.
STR_SECURITY_WARNING_NO_HYPERLINKS For security reasons, the hyperlink cannot be executed.
The stated address will not be opened.
Av säkerhetsskäl kan länken inte följas.
Den angivna adressen öppnas inte.
RID_SECURITY_WARNING_TITLE Security Warning Säkerhetsvarning
RID_SVXSTR_XMLSEC_QUERY_LOSINGSIGNATURE Saving will remove all existing signatures.
Do you want to continue saving the document?
Om du sparar tas alla befintliga signaturer bort.
Vill du fortsätta att spara dokumentet?
RID_SVXSTR_XMLSEC_QUERY_SAVEBEFORESIGN The document has to be saved before it can be signed.
Do you want to save the document?
Dokumentet måste sparas innan det kan signeras.
Vill du spara dokumentet?
STR_QUERY_CANCELCHECKOUT This will discard all changes on the server since check-out.
Do you want to proceed?
Detta kommer att förkasta alla ändringar på servern sedan utcheckningen.
Vill du fortsätta?
STR_INFO_WRONGDOCFORMAT This document must be saved in OpenDocument file format before it can be digitally signed. Det här dokumentet måste sparas i formatet OpenDocument innan det kan signeras digitalt.
RID_XMLSEC_DOCUMENTSIGNED (Signed) (Signerat)
STR_EMBEDDED_TITLE (Embedded document) (Inbäddat dokument)
STR_STANDARD Standard Standard
RID_SVXSTR_FILELINK Document Dokument
STR_NONE - None - - Ingen -
saveastemplatedlg|categorylist None Ingen
RID_SVXSTR_GRAPHICLINK Image Bild
STR_SFX_FILTERNAME_ALL All files Alla filer
STR_SFX_FILTERNAME_PDF PDF files PDF-filer
RID_SVXSTR_EDITGRFLINK Link Image Länka bild
STR_ERRUNOEVENTBINDUNG An appropriate component method %1
could not be found.

Check spelling of method name.
Det gick inte att hitta en lämplig
komponentmetod %1.

Kontrollera att metodnamnet är rättstavat.
RID_SVXSTR_GRFILTER_OPENERROR Image file cannot be opened Bildfilen kan inte öppnas
RID_SVXSTR_GRFILTER_IOERROR Image file cannot be read Bildfilen kan inte läsas
RID_SVXSTR_GRFILTER_FORMATERROR Unknown image format Okänt bildformat.
RID_SVXSTR_GRFILTER_VERSIONERROR This version of the image file is not supported Bildfilen version stöds inte
RID_SVXSTR_GRFILTER_FILTERERROR Image filter not found Hittade inte bildfilter
RID_SVXSTR_TXTFILTER_FILTERERROR This is not a text document Detta är inte ett textdokument
RID_SVXSTR_END_REDLINING_WARNING This action will exit the change recording mode.
No information about changes will be recorded from now on.

Exit change recording mode?

Denna åtgärd kommer att lämna ändringsinspelningsläget.
Ingen information om ändringar kommer att registreras från och med nu.

Avsluta ändra inspelningsläge?

RID_SVXSTR_INCORRECT_PASSWORD Incorrect password Felaktigt lösenord
RID_SVXSTR_GPG_ENCRYPT_FAILURE OpenPGP key not trusted, damaged, or encryption failure. Please try again. OpenPGP-nyckeln är inte betrodd, skadad, eller har misslyckad kryptering. Försök igen.
STR_PASSWD_MIN_LEN (Minimum $(MINLEN) characters) (Minst $(MINLEN) tecken)

Showing only subset of the strings as there were too many matches.

Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/sfx2/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/filter/messages
Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
Translated LibreOffice UI - master/cui/messages
Translated LibreOffice UI - master/sd/messages
Translated LibreOffice UI - master/sd/messages
Translated LibreOffice UI - master/sd/messages
Translated LibreOffice UI - master/sd/messages
Translated LibreOffice UI - master/sd/messages
Translated LibreOffice UI - master/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI
Translated LibreOffice UI - master/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI
Translated LibreOffice UI - master/sw/messages Ingena
Translated LibreOffice UI - master/sw/messages Ingena
Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
Translated LibreOffice UI - master/cui/messages Ingena
Translated LibreOffice UI - master/sw/messages Ingena
Translated LibreOffice UI - master/sw/messages Ingena
Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
Translated LibreOffice UI - master/vcl/messages

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
None Ingen LibreOffice UI - master

String information

Context
saveastemplatedlg|categorylist
Source string description
XBXvE
Source string location
include/sfx2/strings.hrc:158
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
sv/sfx2/messages.po, string 131