Translation

STR_CATEGORY_RENAME
English aEN5D
Context English Kazakh Actions
STR_TEMPLATE_FILTER Templates Үлгілер
STR_SAVEDOC ~Save ~Сақтау
STR_SAVEASDOC Save ~As... Қалайша с~ақтау...
STR_SAVEACOPY Save a Copy... Көшірмесін сақтау...
STR_CLOSEDOC ~Close ~Жабу
STR_OPEN ~Open
STR_EDIT_TEMPLATE ~Edit
STR_DEFAULT_TEMPLATE Set as De~fault
STR_RESET_DEFAULT Reset De~fault
STR_DELETE_TEMPLATE ~Delete
STR_SFX_RENAME ~Rename
STR_ACTION_MOVE ~Move
STR_ACTION_EXPORT E~xport
STR_CATEGORY_RENAME Ren~ame Category
STR_RENAME_TEMPLATE Enter new template name: Жаңа үлгі атын енгізіңіз:
STR_TEMPLATE_TOOLTIP Title: $1
Category: $2
Аты: $1
Санаты: $2
STR_TEMPLATE_SELECTION Select a Template Үлгіні таңдаңыз
STR_AUTOMATICVERSION Automatically saved version Автосақталған нұсқасы
STR_EXPORTBUTTON Export Экспорт
STR_LABEL_FILEFORMAT File format: Файл пішімі:
STR_HIDDENINFO_CONTAINS This document contains:

Бұл құжатта бар:

STR_HIDDENINFO_RECORDCHANGES Recorded changes Жазылған өзгерістер
STR_HIDDENINFO_NOTES Notes Жазбалар
STR_HIDDENINFO_DOCVERSIONS Document versions Құжат нұсқалары
STR_HIDDENINFO_CONTINUE_SAVING Do you want to continue saving the document? Құжатты сақтауды жалғастыруды қалайсыз ба?
STR_HIDDENINFO_CONTINUE_PRINTING Do you want to continue printing the document? Құжатты баспаға шығаруды жалғастыруды қалайсыз ба?
STR_HIDDENINFO_CONTINUE_SIGNING Do you want to continue signing the document? Құжатқа цифрлық қолтаңбаны қоюды жалғастыруды қалайсыз ба?
STR_HIDDENINFO_CONTINUE_CREATEPDF Do you want to continue creating a PDF file? PDF файлын жасауды жалғастыруды қалайсыз ба?
STR_NEW_FILENAME_SAVE If you do not want to overwrite the original document, you should save your work under a new filename. Егер сіз өзгерістерді бастапқы файлда сақтамауды қаласаңыз, жұмысыңызды жаңа файл ішінде сақтаңыз.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Kazakh
category санат LibreOffice UI - master

String information

Context
STR_CATEGORY_RENAME
Source string description
aEN5D
Source string location
include/sfx2/strings.hrc:38
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
kk/sfx2/messages.po, string 14