Translation

STR_TOOLTIP_ERROR_RENAME_TEMPLATE
English buPTz
Context English Upper Sorbian Actions
STR_QRYTEMPL_MESSAGE The template '$(ARG1)' on which this document is based, has been modified. Do you want to update the styles of the current document, using the modified template? Předłoha '$(ARG1)', na kotrejž tutón dokument bazuje, je so změniła. Chceće stile aktualneho dokumenta z pomocu změnjeneje předłohi aktualizować?
STR_QRYTEMPL_UPDATE_BTN ~Update Styles ~Předłohi aktualizować
STR_QRYTEMPL_KEEP_BTN ~Keep Old Styles Stare předłohi ~wostajić
STR_CATEGORY_NEW ~New Category ~Nowa kategorija
STR_CATEGORY_DELETE ~Delete Category Kategoriju z~hašeć
STR_MSG_EXPORT_SUCCESS $1 templates successfully exported. $1 předłohow je so wuspěšnje eksportowało.
STR_MSG_QUERY_COPY $1 could not be moved to the category "$2". Do you want to copy the template instead? $1 njeda so do kategorije "$2" přesunyć. Chceće předłohu město toho kopěrować?
STR_CREATE_ERROR Cannot create category: $1 Kategorija njeda so wutworić: $1
STR_ERROR_SAVEAS Cannot save template: $1 Předłoha njeda so składować: $1
STR_INPUT_NEW Enter new category name: Zapodajće nowe kategorijowe mjeno:
STR_MSG_ERROR_LOCAL_MOVE Error moving the following templates to $1.
$2
Zmylk při přesunjenju slědowacych předłohow do $1.
$2
STR_MSG_ERROR_EXPORT Error exporting the following templates:
$1
Zmylk při eksportowanju slědowacych předłohow:
$1
STR_MSG_ERROR_IMPORT Error importing the following templates to $1:
$2
Zmylk při importowanju slědowacych předłohow do $1:
$2
STR_MSG_ERROR_DELETE_TEMPLATE The following templates cannot be deleted:
$1
Slědowace předłohi njedadźa so zhašeć:
$1
STR_MSG_ERROR_DELETE_FOLDER The following folders cannot be deleted:
$1
Slědowace rjadowaki njedadźa so zhašeć:
$1
STR_TOOLTIP_ERROR_RENAME_TEMPLATE There is another template with the name $1 in $2. Je druha předłoha z mjenom $1 w $2.
STR_QMSG_SEL_FOLDER_DELETE Do you want to delete the selected category? Chceće wubranu kategoriju zhašeć?
STR_QMSG_TEMPLATE_OVERWRITE A template named $1 already exists in $2. Do you want to overwrite it? Předłoha z mjenom $1 hižo w $2 eksistuje. Chceće ju přepisać?
STR_QMSG_SEL_TEMPLATE_DELETE Do you want to delete the selected templates? Chceće wubrane předłohi zhašeć?
STR_QMSG_ERROR_OPENING_FILE An error occurred during opening the file. This may be caused by incorrect file contents.
Při wočinjenju dataje je zmylk wustupił. To je so snano přez njekorektny datajowy wobsah zawinowało.
STR_QMSG_ERROR_OPENING_FILE_DETAILS The error details are:
Zmylkowe podrobnosće su:
STR_QMSG_ERROR_OPENING_FILE_CONTINUE
Proceeding with import may cause data loss or corruption, and application may become unstable or crash.

Do you want to ignore the error and attempt to continue loading the file?

Přez pokročowanje z importowanjom móža so daty zhubić abo poškodźić a nałoženje móhło njestabilne być abo spadnyć.

Chceće zmylk ignorować a z čitanjom dataje pokročować?
STR_HELP_WINDOW_TITLE %PRODUCTNAME Help Pomoc %PRODUCTNAME
STR_HELP_BUTTON_INDEX_ON Show Navigation Pane Nawigaciski wobłuk pokazać
STR_HELP_BUTTON_INDEX_OFF Hide Navigation Pane Nawigaciski wobłuk schować
STR_HELP_BUTTON_START First Page Prěnja strona
STR_HELP_BUTTON_PREV Previous Page Předchadna strona
STR_HELP_BUTTON_NEXT Next Page Přichodna strona
STR_HELP_BUTTON_PRINT Print... Ćišćeć...
STR_HELP_BUTTON_ADDBOOKMARK Add to Bookmarks... Zapołožkam přidać...
STR_HELP_BUTTON_SEARCHDIALOG Find on this Page... Na tutej stronje pytać...

Loading…

User avatar milupo

New translation

LibreOffice UI - master / sfx2/messagesUpper Sorbian

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Upper Sorbian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
STR_TOOLTIP_ERROR_RENAME_TEMPLATE
Source string description
buPTz
Source string location
include/sfx2/strings.hrc:73
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
hsb/sfx2/messages.po, string 48