Translation

addtargetdialog|content_predef
English 3Nz2x
Context English Danish Actions
STR_PROPERTY_VALUE_SEQUENCE <Sequence [%1]> <Sekvens [%1]>
STR_PROPERTY_VALUE_OBJECT <Object@%1> <Objekt@%1>
STR_PROPERTY_VALUE_STRUCT <Struct> <Struktur>
addtargetdialog|AddTargetDialog Add Target Tilføj mål
addtargetdialog|label_name Name: Navn:
addtargetdialog|label_type Type: Type:
addtargetdialog|label_content Content: Indhold:
addtargetdialog|type Text Tekst
addtargetdialog|type Regular expression Regulært udtryk
addtargetdialog|type Predefined Foruddefineret
addtargetdialog|label_content_predef Content: Indhold:
addtargetdialog|content_predef Credit card numbers Kreditkortnumre
addtargetdialog|content_predef Email addresses E-mailadresser
addtargetdialog|content_predef IP addresses IP-adresser
addtargetdialog|content_predef Dates (Numerical) Datoer (Numeriske)
addtargetdialog|content_predef National Insurance Number (UK) CPR-nummer (DK)
addtargetdialog|content_predef Social Security Number (US) CPR-nummer (DK)
addtargetdialog|checkboxCaseSensitive Match case Match Store og små bogstaver
addtargetdialog|checkboxWholeWords Whole words only Kun hele ord
alienwarndialog|AlienWarnDialog Confirm File Format Bekræft filfomat
alienwarndialog|AlienWarnDialog This document may contain formatting or content that cannot be saved in the currently selected file format “%FORMATNAME”. Dette dokument indeholder muligvis formatering eller indhold som ikke kan gemmes i det aktuelt valgte filformat “%FORMATNAME”.
alienwarndialog|AlienWarnDialog Use the default ODF file format to be sure that the document is saved correctly. Benyt standard-ODF-formatet for at sikre, at dokumentet gemmes korrekt.
alienwarndialog|cancel Use %DEFAULTEXTENSION _Format Brug %DEFAULTEXTENSION _Format
alienwarndialog|save _Use %FORMATNAME Format Br_ug %FORMATNAME-format
alienwarndialog|ask _Ask when not saving in ODF or default format _Spørg, når der ikke gemmes i ODF- eller standardformat
autoredactdialog|AutoRedactDialog Automatic Redaction Automatisk maskering
autoredactdialog|target Target Name Målnavn
autoredactdialog|description Type Type
autoredactdialog|target Content Indhold
autoredactdialog|target Match case Match Store og små bogstaver
autoredactdialog|target Whole words Hele ord

Loading…

User avatar SteenRønnow

Suggestion removed

LibreOffice UI - master / sfx2/messagesDanish

a year ago
User avatar SteenRønnow

Comment added

LibreOffice UI - master / sfx2/messagesDanish

@DA-team: Jeg tror, at vi skal se sammenhængen, før vi afgør om formularen kan "fordanskes" eller vi skal holde fast med UK/US-værdier -- og så evt. lave en dansk formular "ved siden af".

a year ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

LibreOffice UI - master / sfx2/messagesDanish

2 years ago
User avatar lodahl

Suggestion accepted

LibreOffice UI - master / sfx2/messagesDanish

2 years ago
User avatar SteenRønnow

Suggestion added

LibreOffice UI - master / sfx2/messagesDanish

2 years ago
User avatar SteenRønnow

Suggestion removed

LibreOffice UI - master / sfx2/messagesDanish

2 years ago
User avatar SteenRønnow

Suggestion added

LibreOffice UI - master / sfx2/messagesDanish

2 years ago
User avatar davidlamhauge

Suggestion added

LibreOffice UI - master / sfx2/messagesDanish

2 years ago
Browse all component changes
User avatar SteenRønnow

Translation comment

@DA-team: Jeg tror, at vi skal se sammenhængen, før vi afgør om formularen kan "fordanskes" eller vi skal holde fast med UK/US-værdier -- og så evt. lave en dansk formular "ved siden af".

a year ago

Things to check

Comments

There is 1 comment for this string.

View

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
addtargetdialog|content_predef
Source string description
3Nz2x
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
da/sfx2/messages.po, string 427