Translation

STR_KB
English Z3kKr
Context English Welsh Actions
STR_HELP_BUTTON_START First Page Tudalen Gyntaf
STR_HELP_BUTTON_PREV Previous Page Tudalen Flaenorol
STR_HELP_BUTTON_NEXT Next Page Tudalen Nesaf
STR_HELP_BUTTON_PRINT Print... Argraffu...
STR_HELP_BUTTON_ADDBOOKMARK Add to Bookmarks... Ychwanegu i Nodau Tudalen...
STR_HELP_BUTTON_SEARCHDIALOG Find on this Page... Canfod ar y Dudalen...
STR_HELP_BUTTON_SOURCEVIEW HTML Source Ffynhonnell HTML
STR_HELP_MENU_TEXT_SELECTION_MODE Select Text Dewis Testun
STR_HELP_MENU_TEXT_COPY ~Copy ~Copïo
STR_INFO_NOSEARCHRESULTS No topics found. Heb ganfod pynciau.
STR_INFO_NOSEARCHTEXTFOUND The text you entered was not found. Nid rhestr elfennau'r testun rhoddwyd gennych.
RID_HELP_ONSTARTUP_TEXT ~Display %PRODUCTNAME %MODULENAME Help at Startup ~Dangos Cymorth %PRODUCTNAME %MODULENAME wrth Gychwyn
STR_NONAME Untitled Dideitl
STR_STANDARD_SHORTCUT Standard Safonol
STR_BYTES Bytes Beitiau
STR_KB kB
STR_MB MB MB
STR_GB GB GB
STR_QUERY_LASTVERSION Cancel all changes? Diddymu pob newid?
STR_NO_WEBBROWSER_FOUND Opening "$(ARG1)" failed with error code $(ARG2) and message: "$(ARG3)"
Maybe no web browser could be found on your system. In that case, please check your Desktop Preferences or install a web browser (for example, Firefox) in the default location requested during the browser installation.
Methwyd agor "$(ARG1)" gan adael cod gwall $(ARG2) a neges: "$(ARG3)"
Efallai nad oedd modd canfod porwr gwe aer eich system. Os felly, gwiriwch eich Dewisiadau Bwrdd gwaith neu osod porwr gwe (e.e., Firefox) yn y lleoliad rhagosodedig wrth osod y porwr.
STR_DANGEROUS_TO_OPEN It might be dangerous to open "$(ARG1)".
Do you really want to open it?
Efallai y gall fod yn beryglus i agor "$(ARG1)".
Ydych chi wir eisiau ei agor?
STR_NO_ABS_URI_REF "$(ARG1)" cannot be passed to an external application to open it (e.g., it might not be an absolute URL, or might denote no existing file). Nid oes modd trosglwyddo "$(ARG1)" i raglen allanol i'w agor (e.e.gall fod nad yw'n URL absoliwt neu gall nod dim ffeil gyfredol).
STR_GID_INTERN Internal Mewnol
STR_GID_APPLICATION Application Rhaglen
STR_GID_VIEW View Golwg
STR_GID_DOCUMENT Documents Dogfennau
STR_GID_EDIT Edit Golygu
STR_GID_MACRO BASIC BASIC
STR_GID_OPTIONS Options Dewisiadau
STR_GID_MATH Math Math
STR_GID_NAVIGATOR Navigate Llywio
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Empty LibreOffice UI - master/sfx2/messages
The following string has different context, but the same source.
Empty LibreOffice UI - master/svtools/messages

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

LibreOffice UI - master / sfx2/messagesWelsh

 
11 hours ago
Browse all component changes

Glossary

English Welsh
KB KB LibreOffice UI - master

String information

Context
STR_KB
Source string description
Z3kKr
Source string location
include/sfx2/strings.hrc:100
String age
11 hours ago
Source string age
11 hours ago
Translation file
cy/sfx2/messages.po, string 73