Translation

STR_SCALE_TOOLTIP
English YC4AD
Context English Swedish Actions
STR_MIDI_FILE MIDI MIDI
STR_AU_FILE Sun/NeXT Audio Sun/NeXT Audio
STR_VOC_FILE Creative Labs Audio Creative Labs Audio
STR_AIFF_FILE Apple/SGI Audio Apple/SGI Audio
STR_SVX_FILE Amiga SVX Audio Amiga SVX Audio
STR_SD_PAGE Slide Sida
STR_SD_PAGE_COUNT Slide %1 of %2 Bild %1 av %2
STR_SD_PAGE_COUNT_CUSTOM Slide %1 of %2 (%3) Bild %1 av %2 (%3)
STR_ALL_SUPPORTED_FORMATS All supported formats Alla format som stöds
STR_ALL_FILES All files Alla filer
STR_UNDO_INSERT_TEXTFRAME Insert text frame Infoga textram
STR_ACTION_NOTPOSSIBLE This function cannot be run
with the selected objects.
Funktionen kan inte utföras med
de markerade objekten
STR_DLG_INSERT_PAGES_FROM_FILE Insert File Infoga fil
STR_READ_DATA_ERROR The file could not be loaded! Filen kunde inte laddas!
STR_SCALE_OBJECTS The page size of the target document is different than the source document.

Do you want to scale the copied objects to fit the new page size?
Sidostorleken i måldokumentet är annorlunda än storleken i källdokumentet.

Vill du skala de kopierade objekten så att de matchar den nya sidostorleken?
STR_SCALE_TOOLTIP Scaling factor of the document; right-click to change. Skalningsfaktor för dokumentet; högerklicka för att ändra.
STR_CREATE_PAGES Create Slides Skapa presentationsbilder
STR_UNDO_CHANGE_PAGEFORMAT Modify page format Ändra sidformat
STR_UNDO_CHANGE_PAGEBORDER Modify page margins Ändra sidmarginaler
STR_EDIT_OBJ ~Edit ~Redigera
STR_DELETE_PAGES Delete Slides Ta bort presentationsbilder
STR_WARN_PRINTFORMAT_FAILURE The document format could not be set on the specified printer. Dokumentformatet kunde inte ställas in på skrivaren.
STR_IMPORT_GRFILTER_OPENERROR Image file cannot be opened Bildfilen kan inte öppnas
STR_IMPORT_GRFILTER_IOERROR Image file cannot be read Bildfilen kan inte läsas
STR_IMPORT_GRFILTER_FORMATERROR Unknown image format Okänt bildformat
STR_IMPORT_GRFILTER_VERSIONERROR This image file version is not supported Bildfilens version stöds ej
STR_IMPORT_GRFILTER_FILTERERROR Image filter not found Hittade inte bildfilter
STR_IMPORT_GRFILTER_TOOBIG Not enough memory to import image Inte tillräckligt med minne för att importera bilden
STR_OBJECTS Objects Objekt
STR_END_SPELLING Spellcheck of entire document has been completed. Stavningskontrollen för detta dokument är avslutad.
STR_END_SPELLING_OBJ The spellcheck for the selected objects has been completed. Stavningskontrollen för de markerade objekten är avslutad!

Loading…

User avatar _Andreas

Suggestion accepted

LibreOffice UI - master / sd/messagesSwedish

a year ago
User avatar bittin

Suggestion added

LibreOffice UI - master / sd/messagesSwedish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
Document Dokument LibreOffice UI - master

String information

Context
STR_SCALE_TOOLTIP
Source string description
YC4AD
Source string location
sd/inc/strings.hrc:105
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
sv/sd/messages.po, string 145