Translation

publishingdialog|finishButton
English HWaiE
Context English Hungarian Actions
prntopts|defaultrb Default Alapértelmezett
extended_tip|defaultrb Specifies that you want to print in original colors. Megadja, hogy eredeti színekkel nyomtasson.
prntopts|grayscalerb Gra_yscale Szür_keárnyalatos
extended_tip|grayscalerb Specifies that you want to print colors as grayscale. Megadja, hogy a színek helyett csak szürkeárnyalatok kerüljenek nyomtatásra.
prntopts|blackwhiterb Black & _white _Fekete-fehér
extended_tip|blackwhiterb Specifies that you want to print the document in black and white. Megadja, hogy fekete-fehérben nyomtasson.
prntopts|label2 Quality Minőség
prntopts|drawingcb Drawing Rajz
prntopts|notecb Notes Jegyzetek
prntopts|handoutcb Handouts Emlékeztetők
prntopts|outlinecb Outline Vázlat
prntopts|contentlbl Content Tartalom
extended_tip|prntopts Specifies print settings within a drawing or presentation document. Megadja a rajz- vagy bemutatódokumentumok nyomtatási beállításait.
publishingdialog|PublishingDialog HTML Export HTML exportálás
publishingdialog|lastPageButton < Back < Vissza
publishingdialog|finishButton _Create _Létrehozás
publishingdialog|extended_tip|finishButton Creates new documents according to your selections and saves the documents. Új dokumentumokat hoz létre a kiválasztások alapján, és menti azokat.
publishingdialog|nextPageButton Ne_xt > To_vább >
publishingdialog|newDesignRadiobutton New _design Új _látványterv
publishingdialog|extended_tip|newDesignRadiobutton Creates a new design in the next pages of the Wizard. A tündér soron következő oldalain új látványtervet készít.
publishingdialog|oldDesignRadiobutton Existing design Létező látványterv
publishingdialog|extended_tip|oldDesignRadiobutton Loads an existing design from the design list to use as a starting point for the steps to follow on the next pages of the Wizard. Betölt egy meglévő látványtervet a látványtervek listájából, kiindulópontként használva azt a tündér következő oldalán végrehajtandó lépésekhez.
publishingdialog|extended_tip|designsTreeview Displays all existing designs. Megjeleníti az összes látványtervet.
publishingdialog|descLabel Select an existing design or create a new one Meglévő látványterv kiválasztása vagy új létrehozása
publishingdialog|delDesingButton Delete Selected Design Kijelölt látványterv törlése
publishingdialog|extended_tip|delDesingButton Deletes the selected design from the design list. Törli a kijelölt látványtervet a látványtervek listájából.
publishingdialog|assignLabel Assign Design Látványterv hozzárendelése
publishingdialog|extended_tip|page1 Determines the settings for publishing Draw or Impress documents in HTML format. Meghatározza a Draw- vagy az Impress-dokumentumok HTML formátumú közzétételének beállításait.
publishingdialog|ASPRadiobutton _Active Server Pages (ASP) _ASP (Active Server Pages)
publishingdialog|extended_tip|ASPRadiobutton When you select the ASP option, the WebCast export creates ASP pages. Note that the HTML presentation can only be offered by a web server supporting ASP. Az ASP beállítás használatakor a WebCast export ASP-lapokat hoz létre. A HTML-es bemutató csak ASP-t támogató webkiszolgálók esetén lehetséges.
publishingdialog|perlRadiobutton Perl Perl
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/sd/messages
The following string has different context, but the same source.
Empty LibreOffice UI - master/LibreOffice UI - master

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
_Create LibreOffice UI - master

String information

Context
publishingdialog|finishButton
Source string description
HWaiE
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
hu/sd/messages.po, string 1431