Translation

sortcriteriapage|leftright
English eNaAT
Context English Danish Actions
solveroptionsdialog|extended_tip|engine Select a solver engine. The listbox is disabled if only one solver engine is installed. Vølg løsningsmaskinen. Listefeltet deaktiveres, hvis der kun er installeret en løsningsmaskine.
solveroptionsdialog|label1 Settings: Indstillinger:
solveroptionsdialog|edit Edit... Redigér...
solveroptionsdialog|extended_tip|edit If the current entry in the Settings listbox allows you to edit a value, you can click the Edit button. A dialog opens where you can change the value. Hvis det aktuelle element i listefeltet Indstillinger lader dig redigere en værdi, kan du klikke på knappen Rediger. Der åbnes en dialog, hvor du kan ændre værdien.
solverprogressdialog|SolverProgressDialog Solving... Løser...
solverprogressdialog|label2 Solving in progress... Finder løsning...
solverprogressdialog|progress (time limit # seconds) (tidsgrænse # sekunder)
solversuccessdialog|SolverSuccessDialog Solving Result Resultat af løsning
solversuccessdialog|ok Keep Result Behold resultat
solversuccessdialog|cancel Restore Previous Gendan forrige
solversuccessdialog|label1 Do you want to keep the result or do you want to restore previous values? Vil du beholde resultatet, eller vil du gendanne forrige værdier?
solversuccessdialog|label2 Solving successfully finished. Løsning afsluttet med succes.
solversuccessdialog|result Result: Resultat:
sortcriteriapage|extended_tip|SortCriteriaPage Specify the sorting options for the selected range. Angiver sorteringsindstillingerne for det markerede område.
sortcriteriapage|topdown Top to bottom (sort rows) Øverst til nederst (sorter rækker)
sortcriteriapage|leftright Left to right (sort columns)
sortcriteriapage|lbDirection Direction: Retning:
sortcriteriapage|header Range contains...
sortcriteriapage|lbHeader Headers:
sortcriteriapage|lbOptions Sort Options
sortdialog|SortDialog Sort Sortér
sortdialog|criteria Sort Criteria Sorteringskriterier
sortdialog|options Options Indstillinger
sortkey|extended_tip|sortlb Select the column that you want to use as the primary sort key. Marker den kolonne, du vil bruge som som primær sorteringsnøgle.
sortkey|up _Ascending Stigende
sortkey|extended_tip|up Sorts the selection from the lowest value to the highest value. The sorting rules are given by the locale. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. Sorterer markeringen fra den laveste værdi til den højeste værdi. Sorteringsregler bestemmes ud fra lokalitet. Du kan definere sorteringsreglerne i Data - Sorter - Indstillinger.
sortkey|down _Descending Faldende
sortkey|extended_tip|down Sorts the selection from the highest value to the lowest value. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. Sorterer markeringen fra den højeste værdi til den laveste værdi. Du kan definere sorteringsreglerne i Data - Sorter - Indstillinger.
sortkey|sortft Sort Key Sorteringsnøgle
sortkey|extended_tip|SortKeyFrame Select the column that you want to use as the primary sort key. Marker den kolonne, du vil bruge som som primær sorteringsnøgle.
sortoptionspage|case Case _sensitive Forskel på STORE og små bogstaver
User avatar SteenRønnow

Suggestion added

Suggested change:

4 weeks ago

Loading…

User avatar SteenRønnow

Suggestion added

LibreOffice UI - master / sc/messagesDanish

4 weeks ago
User avatar None

String updated in the repository

LibreOffice UI - master / sc/messagesDanish

 
a month ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Danish
Columns Kolonner LibreOffice UI - master
Left Venstre LibreOffice UI - master
Right Højre LibreOffice UI - master

String information

Context
sortcriteriapage|leftright
Source string description
eNaAT
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
da/sc/messages.po, string 5088