Translation

readme.xrm A11 readmeitem.text
English ThKSG
Context English Dutch Actions
readme.xrm
Welcome
readmeitem.text
${PRODUCTNAME} ${PRODUCTVERSION} ReadMe ${PRODUCTNAME} ${PRODUCTVERSION} LeesMij
readme.xrm
LatestUpdates
readmeitem.text
For the latest updates to this readme file, see <a href="https://git.libreoffice.org/core/tree/master/README.md">https://git.libreoffice.org/core/tree/master/README.md</a> Voor de laatste updates van dit readme bestand, zie <a href="https://git.libreoffice.org/core/tree/master/README.md">https://git.libreoffice.org/core/tree/master/README.md</a>
readme.xrm
A6
readmeitem.text
This file contains important information about the ${PRODUCTNAME} software. You are recommended to read this information very carefully before starting installation. Dit bestand bevat belangrijke informatie over de ${PRODUCTNAME} software. U wordt aangeraden deze informatie zorgvuldig door te lezen alvorens met de installatie te beginnen.
readme.xrm
A7
readmeitem.text
The ${PRODUCTNAME} community is responsible for the development of this product, and invites you to consider participating as a community member. If you are a new user, you can visit the ${PRODUCTNAME} site, where you will find lots of information about the ${PRODUCTNAME} project and the communities that exist around it. Go to <a href="https://www.libreoffice.org/">https://www.libreoffice.org/</a>. De ${PRODUCTNAME} gemeenschap is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van dit product en nodigt u uit te overwegen om deel te nemen als lid van deze gemeenschap. Als u een nieuwe gebruiker bent, dan kunt u de site van ${PRODUCTNAME} bezoeken, waar u heel wat informatie over het ${PRODUCTNAME} project vindt en de gemeenschappen, die er omheen bestaan. Ga naar <a href="https://nl.libreoffice.org/">https://nl.libreoffice.org/</a>.
readme.xrm
A10
readmeitem.text
Is ${PRODUCTNAME} Really Free for Any User? Is ${PRODUCTNAME} echt door iedereen vrij te gebruiken?
readme.xrm
A11
readmeitem.text
${PRODUCTNAME} is free for use by everybody. You may take this copy of ${PRODUCTNAME} and install it on as many computers as you like, and use it for any purpose you like (including commercial, government, public administration and educational use). For further details see the license text packaged with this ${PRODUCTNAME} download. ${PRODUCTNAME} is door iedereen vrij te gebruiken. U mag deze kopie van ${PRODUCTNAME} aannemen en installeren op zoveel computers als u wilt; u mag het gebruiken voor elk doel (met inbegrip van commercieel gebruik alsook door overheid, publiek bestuur en onderwijs). Voor verdere details zie de tekst van de licentie die meegeleverd is met de download van deze ${PRODUCTNAME}.
readme.xrm
A12
readmeitem.text
Why is ${PRODUCTNAME} Free for Any User? Waarom is ${PRODUCTNAME} vrij voor elke gebruiker?
readme.xrm
A13
readmeitem.text
You can use this copy of ${PRODUCTNAME} free of charge because individual contributors and corporate sponsors have designed, developed, tested, translated, documented, supported, marketed, and helped in many other ways to make ${PRODUCTNAME} what it is today - the world's leading Open Source productivity software for home and office. U kunt deze kopie van ${PRODUCTNAME} geheel gratis gebruiken omdat individuen en bedrijven, als sponsors, ${PRODUCTNAME} hebben ontworpen, getest, vertaald, gedocumenteerd, het ondersteunen, in de markt zetten en op vele andere manieren maken tot wat het vandaag is - de in de wereld meest vooraanstaande open source productiviteitssoftware voor thuis- en kantoorgebruik.
readme.xrm
A13b
readmeitem.text
If you appreciate their efforts, and would like to ensure that ${PRODUCTNAME} continues to be available far into the future, please consider contributing to the project - see <a href="https://www.documentfoundation.org/contribution/">https://www.documentfoundation.org/contribution/</a> for details. Everyone can make a contribution of some kind. Als u hun inspanningen waardeert en zou zeker willen stellen dat ${PRODUCTNAME} beschikbaar blijft tot ver in de toekomst, neem dan eens in overweging aan het project bij te dragen - zie <a href="http://www.documentfoundation.org/contribution/">http://www.documentfoundation.org/contribution/</a> voor details. Iedereen kan op de een of andere manier bijdragen.
readme.xrm
rr3fgf42r
readmeitem.text
Notes on Installation Opmerkingen bij installatie
readme.xrm
javaneeded
readmeitem.text
${PRODUCTNAME} requires a recent version of Java Runtime Environment (JRE) for full functionality. JRE is not part of the ${PRODUCTNAME} installation package, it should be installed separately. ${PRODUCTNAME} vereist een recente versie van Java Runtime Environment (JRE) voor het volledig gebruik van alle functionaliteiten. JRE is geen onderdeel van het ${PRODUCTNAME} installatie package, het moet afzonderlijk worden geïnstalleerd.
readme.xrm
sdfsdfgf42r
readmeitem.text
System Requirements Systeemvereisten
readme.xrm
macxiOSX
readmeitem.text
macOS 10.10 (Yosemite) or higher macOS 10.10 (Yosemite) of hoger
readme.xrm
s2s3sdf21
readmeitem.text
Microsoft Windows 7 SP1, 8, 8.1 Update (S14) or 10 Microsoft Windows 7 SP1, 8, 8.1 Update (S14) of 10
readme.xrm
edssc3d
readmeitem.text
Please be aware that administrator rights are needed for the installation process. Houdt er alstublieft rekening mee dat u rechten als systeembeheerder nodig heeft voor het installatieproces.
readme.xrm
MSOReg1
readmeitem.text
Registration of ${PRODUCTNAME} as default application for Microsoft Office formats can be forced or suppressed by using the following command line switches with the installer: Registratie van ${PRODUCTNAME} als standaardtoepassing voor Microsoft Office-formaten kan worden geforceerd of onderdrukt met behulp van de volgende schakelopties voor de opdrachtregel met het installatieprogramma:
readme.xrm
MSOReg2
readmeitem.text
<tt>REGISTER_ALL_MSO_TYPES=1</tt> will force registration of ${PRODUCTNAME} as default application for Microsoft Office formats. <tt>REGISTER_ALL_MSO_TYPES=1</tt> dwingt registratie van ${PRODUCTNAME} af als standaard toepassing voor Microsoft Office formats.
readme.xrm
MSOReg3
readmeitem.text
<tt>REGISTER_NO_MSO_TYPES=1</tt> will suppress registration of ${PRODUCTNAME} as default application for Microsoft Office formats. <tt>REGISTER_NO_MSO_TYPES=1</tt> onderdrukt registratie van ${PRODUCTNAME} als standaard toepassing voor Microsoft Office formats.
readme.xrm
s2we10
readmeitem.text
As a general rule, you are recommended to install ${PRODUCTNAME} via the installation methods recommended by your particular Linux distribution (such as the Ubuntu Software Center, in the case of Ubuntu Linux). This is because it is usually the simplest way to obtain an installation that is optimally integrated into your system. Indeed, ${PRODUCTNAME} may well be already installed by default when you originally install your Linux operating system. Als algemene regel is het aanbevolen om ${PRODUCTNAME} te installeren via de installatiemethoden die door uw Linux distributie (zoals het Ubuntu Software Center, in het geval van Ubuntu Linux). Dit vanwege het feit dat het gewoonlijk de eenvoudigste manier is om een installatie te verkrijgen die optimaal in uw systeem is geïntegreerd. Bovendien kan ${PRODUCTNAME} al standaard geïnstalleerd wanneer u uw originele Linux besturingssysteem installeert.
readme.xrm
s2we11
readmeitem.text
This "stand-alone" ${PRODUCTNAME} installer is provided for users in need of previews, having special needs, and for out-of-the-ordinary cases. Dit losstaande installatieprogramma voor ${PRODUCTNAME} wordt geleverd voor gebruikers die voorlopers met speciale behoeften zijn en voor ongewone gevallen.
readme.xrm
s2we35
readmeitem.text
Linux Kernel version 3.10 or higher; Linux Kernel version 3.10 of hoger;

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
LIKE ZOALS LibreOffice UI - master

String information

Context
readme.xrm
A11
readmeitem.text
Source string description
ThKSG
Source string location
readme.xrm
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
nl/readlicense_oo/docs.po, string 6