Translation

readme.xrm Welcome readmeitem.text
English q6Gg3
Context English Dutch Actions
readme.xrm
Welcome
readmeitem.text
${PRODUCTNAME} ${PRODUCTVERSION} ReadMe ${PRODUCTNAME} ${PRODUCTVERSION} LeesMij
readme.xrm
LatestUpdates
readmeitem.text
For the latest updates to this readme file, see <a href="https://git.libreoffice.org/core/tree/master/README.md">https://git.libreoffice.org/core/tree/master/README.md</a> Voor de laatste updates van dit readme bestand, zie <a href="https://git.libreoffice.org/core/tree/master/README.md">https://git.libreoffice.org/core/tree/master/README.md</a>
readme.xrm
A6
readmeitem.text
This file contains important information about the ${PRODUCTNAME} software. You are recommended to read this information very carefully before starting installation. Dit bestand bevat belangrijke informatie over de ${PRODUCTNAME} software. U wordt aangeraden deze informatie zorgvuldig door te lezen alvorens met de installatie te beginnen.
readme.xrm
A7
readmeitem.text
The ${PRODUCTNAME} community is responsible for the development of this product, and invites you to consider participating as a community member. If you are a new user, you can visit the ${PRODUCTNAME} site, where you will find lots of information about the ${PRODUCTNAME} project and the communities that exist around it. Go to <a href="https://www.libreoffice.org/">https://www.libreoffice.org/</a>. De ${PRODUCTNAME} gemeenschap is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van dit product en nodigt u uit te overwegen om deel te nemen als lid van deze gemeenschap. Als u een nieuwe gebruiker bent, dan kunt u de site van ${PRODUCTNAME} bezoeken, waar u heel wat informatie over het ${PRODUCTNAME} project vindt en de gemeenschappen, die er omheen bestaan. Ga naar <a href="https://nl.libreoffice.org/">https://nl.libreoffice.org/</a>.
readme.xrm
A10
readmeitem.text
Is ${PRODUCTNAME} Really Free for Any User? Is ${PRODUCTNAME} echt door iedereen vrij te gebruiken?
readme.xrm
A11
readmeitem.text
${PRODUCTNAME} is free for use by everybody. You may take this copy of ${PRODUCTNAME} and install it on as many computers as you like, and use it for any purpose you like (including commercial, government, public administration and educational use). For further details see the license text packaged with this ${PRODUCTNAME} download. ${PRODUCTNAME} is door iedereen vrij te gebruiken. U mag deze kopie van ${PRODUCTNAME} aannemen en installeren op zoveel computers als u wilt; u mag het gebruiken voor elk doel (met inbegrip van commercieel gebruik alsook door overheid, publiek bestuur en onderwijs). Voor verdere details zie de tekst van de licentie die meegeleverd is met de download van deze ${PRODUCTNAME}.
readme.xrm
A12
readmeitem.text
Why is ${PRODUCTNAME} Free for Any User? Waarom is ${PRODUCTNAME} vrij voor elke gebruiker?
readme.xrm
A13
readmeitem.text
You can use this copy of ${PRODUCTNAME} free of charge because individual contributors and corporate sponsors have designed, developed, tested, translated, documented, supported, marketed, and helped in many other ways to make ${PRODUCTNAME} what it is today - the world's leading Open Source productivity software for home and office. U kunt deze kopie van ${PRODUCTNAME} geheel gratis gebruiken omdat individuen en bedrijven, als sponsors, ${PRODUCTNAME} hebben ontworpen, getest, vertaald, gedocumenteerd, het ondersteunen, in de markt zetten en op vele andere manieren maken tot wat het vandaag is - de in de wereld meest vooraanstaande open source productiviteitssoftware voor thuis- en kantoorgebruik.
readme.xrm
A13b
readmeitem.text
If you appreciate their efforts, and would like to ensure that ${PRODUCTNAME} continues to be available far into the future, please consider contributing to the project - see <a href="https://www.documentfoundation.org/contribution/">https://www.documentfoundation.org/contribution/</a> for details. Everyone can make a contribution of some kind. Als u hun inspanningen waardeert en zou zeker willen stellen dat ${PRODUCTNAME} beschikbaar blijft tot ver in de toekomst, neem dan eens in overweging aan het project bij te dragen - zie <a href="http://www.documentfoundation.org/contribution/">http://www.documentfoundation.org/contribution/</a> voor details. Iedereen kan op de een of andere manier bijdragen.
readme.xrm
rr3fgf42r
readmeitem.text
Notes on Installation Opmerkingen bij installatie
readme.xrm
javaneeded
readmeitem.text
${PRODUCTNAME} requires a recent version of Java Runtime Environment (JRE) for full functionality. JRE is not part of the ${PRODUCTNAME} installation package, it should be installed separately. ${PRODUCTNAME} vereist een recente versie van Java Runtime Environment (JRE) voor het volledig gebruik van alle functionaliteiten. JRE is geen onderdeel van het ${PRODUCTNAME} installatie package, het moet afzonderlijk worden geïnstalleerd.
readme.xrm
sdfsdfgf42r
readmeitem.text
System Requirements Systeemvereisten
readme.xrm
macxiOSX
readmeitem.text
macOS 10.10 (Yosemite) or higher macOS 10.10 (Yosemite) of hoger
readme.xrm
s2s3sdf21
readmeitem.text
Microsoft Windows 7 SP1, 8, 8.1 Update (S14) or 10 Microsoft Windows 7 SP1, 8, 8.1 Update (S14) of 10
readme.xrm
edssc3d
readmeitem.text
Please be aware that administrator rights are needed for the installation process. Houdt er alstublieft rekening mee dat u rechten als systeembeheerder nodig heeft voor het installatieproces.
readme.xrm
MSOReg1
readmeitem.text
Registration of ${PRODUCTNAME} as default application for Microsoft Office formats can be forced or suppressed by using the following command line switches with the installer: Registratie van ${PRODUCTNAME} als standaardtoepassing voor Microsoft Office-formaten kan worden geforceerd of onderdrukt met behulp van de volgende schakelopties voor de opdrachtregel met het installatieprogramma:

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Context
readme.xrm
Welcome
readmeitem.text
Source string description
q6Gg3
Source string location
readme.xrm
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
nl/readlicense_oo/docs.po, string 1