Translation

GenericCommands.xcu ..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno:ExportDialog Label value.text
English jA2bd
Context English Bulgarian Actions
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno:OptionBarVisible
Label
value.text
Optio~n Bar Лента ~Настройки
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno:SendFeedback
Label
value.text
Send Feedback Изпращане на отзив
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno:QuestionAnswers
Label
value.text
~Get Help Online Получаване на помощ онлайн
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno:GetInvolved
Label
value.text
Get ~Involved Включване в разработката
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno:Documentation
Label
value.text
~User Guides Ръководства за потребители
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno:Donation
Label
value.text
Donate to LibreOffice Дарение за LibreOffice
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno:WhatsNew
Label
value.text
What's New Какво ново
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno:WhatsNew
TooltipLabel
value.text
Open the release notes for the installed version in the default browser Отваря бележките към инсталираната версия в подразбирания браузър.
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno:ShowLicense
Label
value.text
License Information Лицензионна информация
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno:ShowCredits
Label
value.text
%PRODUCTNAME Credits Сътрудници на %PRODUCTNAME
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno:StatusBarVisible
Label
value.text
Status ~Bar Лента за ~състоянието
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno:MacroBarVisible
Label
value.text
Macro Toolbar On/Off Лента Макроси - вкл./изкл.
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno:CommonTaskBarVisible
Label
value.text
~Presentation ~Презентация
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno:LoadBasic
Label
value.text
Import BASIC... Импортиране на BASIC...
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno:SaveBasicAs
Label
value.text
Export BASIC... Експортиране на BASIC...
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno:ExportDialog
Label
value.text
Export Dialog... Експортиране на диалогов прозорец...
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno:ImportDialog
Label
value.text
Import Dialog... Импортиране на диалогов прозорец...
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno:CompileBasic
Label
value.text
Compile Съставяне
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno:RunBasic
Label
value.text
Run Изпълняване
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno:BasicStepInto
Label
value.text
Step Into Стъпка навътре
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno:BasicStepOver
Label
value.text
Step Over Стъпка напред
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno:BasicStop
Label
value.text
Stop Спиране
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno:MacroDialog
Label
value.text
~Basic... Basic...
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno:MacroOrganizer?TabId:short=1
Label
value.text
Organize ~Dialogs... Управление на ~диалогови прозорци...
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno:ScriptOrganizer
Label
value.text
~Organize Macros Управление на ~макроси
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno:RunMacro
Label
value.text
R~un Macro... Старт~иране на макрос...
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno:Gallery
Label
value.text
Gallery Галерия
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno:Gallery
ContextLabel
value.text
~Gallery Галерия
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno:Gallery
TooltipLabel
value.text
Open Clip Art and Media Gallery Отваряне на галерията с графики и мултимедия
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno:SearchDialog
Label
value.text
Find and Rep~lace... Търсене и замяна...
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno:BasicStepOut
Label
value.text
Step Out Стъпка навън
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI
The following string has different context, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/LibreOffice UI - master

Loading…

User avatar mbalabanov

New translation

LibreOffice UI - master / officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UIBulgarian

12 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
Export Dialog... Експортиране на диалогов прозорец... LibreOffice UI - master

String information

Context
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno:ExportDialog
Label
value.text
Source string description
jA2bd
Source string location
GenericCommands.xcu
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
bg/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI.po, string 2410