Translation

NLPSolverCommon_en_US.properties NLPSolverCommon.Properties.AssumeNonNegative property.text
English sv3GB
Context English Dutch Actions
NLPSolverCommon_en_US.properties
NLPSolverCommon.Properties.AssumeNonNegative
property.text
Assume Non-Negative Variables Van niet-negatieve variabelen uitgaan
NLPSolverCommon_en_US.properties
NLPSolverCommon.Properties.SwarmSize
property.text
Size of Swarm Grootte van de zwerm
NLPSolverCommon_en_US.properties
NLPSolverCommon.Properties.LibrarySize
property.text
Size of Library Grootte van de bibliotheek
NLPSolverCommon_en_US.properties
NLPSolverCommon.Properties.LearningCycles
property.text
Learning Cycles Leercycli
NLPSolverCommon_en_US.properties
NLPSolverCommon.Properties.GuessVariableRange
property.text
Variable Bounds Guessing Variabele grenzen raden
NLPSolverCommon_en_US.properties
NLPSolverCommon.Properties.VariableRangeThreshold
property.text
Variable Bounds Threshold (when guessing) Grenswaarden van variabelen (bij raden)
NLPSolverCommon_en_US.properties
NLPSolverCommon.Properties.UseACRComparator
property.text
Use ACR Comparator (instead of BCH) ACR-vergelijker gebruiken (in plaats van BCH)
NLPSolverCommon_en_US.properties
NLPSolverCommon.Properties.UseRandomStartingPoint
property.text
Use Random starting point Willekeurig beginpunt gebruiken
NLPSolverCommon_en_US.properties
NLPSolverCommon.Properties.UseStrongerPRNG
property.text
Use a stronger random generator (slower) Gebruik een sterkere willekeurige generator (langzamer)
NLPSolverCommon_en_US.properties
NLPSolverCommon.Properties.StagnationLimit
property.text
Stagnation Limit Stagnatielimiet
NLPSolverCommon_en_US.properties
NLPSolverCommon.Properties.Tolerance
property.text
Stagnation Tolerance Stagnatietolerantie
NLPSolverCommon_en_US.properties
NLPSolverCommon.Properties.EnhancedSolverStatus
property.text
Show enhanced solver status Verbeterde oplosserstatus tonen
NLPSolverCommon_en_US.properties
NLPSolverCommon.Properties.AgentSwitchRate
property.text
Agent Switch Rate (DE Probability) Schakelsnelheid van agent (DE-waarschijnlijkheid)
NLPSolverCommon_en_US.properties
NLPSolverCommon.Properties.DEFactorMin
property.text
DE: Min Scaling Factor (0-1.2) DE: Min. Schalingsfactor (0-1,2)
NLPSolverCommon_en_US.properties
NLPSolverCommon.Properties.DEFactorMax
property.text
DE: Max Scaling Factor (0-1.2) DE: Max. Schalingsfactor (0-1,2)
NLPSolverCommon_en_US.properties
NLPSolverCommon.Properties.DECR
property.text
DE: Crossover Probability (0-1) DE: Overspraakwaarschijnlijkheid (0-1)

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Context
NLPSolverCommon_en_US.properties
NLPSolverCommon.Properties.AssumeNonNegative
property.text
Source string description
sv3GB
Source string location
NLPSolverCommon_en_US.properties
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
nl/nlpsolver/src/locale.po, string 1