Glossary term

English

Additional explanation to clarify meaning or usage of the string.

Key English Czech Actions
_Cancel _Zrušit
_Yes _Ano
_Reset O_bnovit
DO NOT USE THE “TERMINOLOGY” CHECKBOX UNLESS IT’S REALLY WARRANTED! PLEASE DON’T CROSS YOUR TEAM’S BOUNDARIES AND ADD GLOSSARY STRINGS ONLY TO YOUR OWN GLOSSARY, NOT TO EVERYONE ELSE’S, UNLESS STRICTLY NECESSARY Přidávejte řetězce pouze do glosáře svého týmu, ne do ostatních, pokud to není vysloveně nezbytné
_No _Ne
LibreOffice Technology LibreOffice Technology
LibreOffice Enterprise LibreOffice Enterprise
Impress Impress
_Help _Nápověda
_Edit _Upravit
_Create _Vytvořit
LibreOffice Community Komunita LibreOffice
Fedora Fedora
_Delete S_mazat
_New _Nový
_Remove O_dstranit
_Close _Zavřít
_Add _Přidat
Trendline Spojnice trendu
Moving Average Klouzavý průměr
Spoke Paprsek
OK OK
_OK _OK
Apply Použít
_Apply _Použít
spreadsheet sešit
select vybrat (označit)
choose zvolit
specify upřesnit, určit
press stisknout
hold down podržet
rest podržet
drag (verb) přetáhnout
drag (noun) přetáhnutí (přetažení)
click kliknout, klepnout
double-click dvakrát kliknout, poklepat
right-click kliknout, klepnout pravým tlačítkem (myši)
context menu místní nabídka
list box seznam
combo box pole se seznamem
check box zaškrtávací pole
checkbox zaškrtávací pole
check zaškrtnout
uncheck zrušit zaškrtnutí
box pole
area oblast
toolbar nástrojová lišta
sidebar postranní lišta
deck karta
content panel panel
bar lišta (prvek UI), pruh (podmíněné formátování)
edge okraj

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Czech
click kliknout, klepnout LibreOffice UI - master
right-click kliknout, klepnout pravým tlačítkem (myši) LibreOffice UI - master

String information

String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
cs.tbx, string 11