Glossary term

English

Additional explanation to clarify meaning or usage of the string.

Glossary

English Bulgarian
redaction заличаване на информация LibreOffice UI - master

Функционалност за заличаване на поверителни части от документ, за да може да бъде разпространен до лица, които нямат право на достъп до съответните данни

String information

String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
bg.tbx, string 26