Translation

STR_TOOLBAR_DOCK_ALL_TOOLBARS
English hFZqj
Context English Upper Sorbian Actions
STR_MENU_HEADFOOTALL All Wšě
STR_UPDATEDOC ~Update ~Aktualizować
STR_CLOSEDOC_ANDRETURN ~Close & Return to ~Začinić a wróćo k
STR_TOOLBAR_VISIBLE_BUTTONS Visible ~Buttons Widźomne ~tłóčatka
STR_TOOLBAR_CUSTOMIZE_TOOLBAR ~Customize Toolbar... ~Symbolowu lajstu přiměrić...
STR_TOOLBAR_UNDOCK_TOOLBAR U~ndock Toolbar Symbolowu lajstu wotdokować
STR_TOOLBAR_DOCK_TOOLBAR ~Dock Toolbar Symbolowu lajstu při~dokować
STR_TOOLBAR_DOCK_ALL_TOOLBARS Dock ~All Toolbars ~Wšě symboloe lajsty přidokować
STR_TOOLBAR_LOCK_TOOLBAR ~Lock Toolbar Position Symbolowu lajstu ~fiksować
STR_TOOLBAR_CLOSE_TOOLBAR Close ~Toolbar Symbolowu lajstu ~začinić
STR_SAVECOPYDOC Save Copy ~as... ~Kopiju składować jako...
STR_NODOCUMENT No Documents Žane dokumenty
STR_CLEAR_RECENT_FILES Clear List Lisćinu wuprózdnić
STR_CLEAR_RECENT_FILES_HELP Clears the list with the most recently opened files. This action can not be undone. Prózdni lisćinu z najnowšimi wočinjenymi datajemi. Tuta akcija njeda so cofnyć.
STR_REMOTE_TITLE (Remote) (Zdaleny)
STR_SAFEMODE_TITLE (Safe Mode) (Wěsty modus)
STR_TOOLBAR_TITLE_ADDON Add-On %num% Přidatk %num%
STR_FULL_DISC_RETRY_BUTTON Retry Wospjetować
STR_FULL_DISC_MSG %PRODUCTNAME could not save important internal information due to insufficient free disk space at the following location:
%PATH

You will not be able to continue working with %PRODUCTNAME without allocating more free disk space at that location.

Press the 'Retry' button after you have allocated more free disk space to retry saving the data.

%PRODUCTNAME njemóžeše wažne nutřkowne informacije składować, dokelž dosć składowanskeho ruma na slědowacym městnje k dispoziciji njeje:
%PATH

Njemóžeće z %PRODUCTNAME dale dźěłać bjez toho, zo byšće tutomu městnu wjace składowanskeho ruma připokazał.

Klikńće na tłóčatko 'Wospjetować', po tym zo sće wjace składowanskeho ruma připokazał, zo byšće daty składował.

STR_RESTORE_TOOLBARS ~Reset ~Wróćo stajić
STR_LOCK_TOOLBARS ~Lock Toolbars ~Symbolowe lajsty fiksować
STR_CORRUPT_UICFG_SHARE An error occurred while loading the user interface configuration data. The application will be terminated now.
Please try to reinstall the application.
Při začitowanju konfiguraciskich datow wužiwarskeho powjercha je zmylk wustupił. Nałoženje so nětko skónči.
Prošu spytajće nałoženje znowa instalować.
STR_CORRUPT_UICFG_USER An error occurred while loading the user interface configuration data. The application will be terminated now.
Please try to remove your user profile for the application.
Při začitowanju konfiguraciskich datow wužiwarskeho powjercha je zmylk wustupił. Nałoženje so nětko skónči.
Prošu spytajće swój wužiwarski profil za nałoženje wotstronić.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Upper Sorbian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
STR_TOOLBAR_DOCK_ALL_TOOLBARS
Source string description
hFZqj
Source string location
framework/inc/strings.hrc:31
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
hsb/framework/messages.po, string 8