Translation

STR_TOOLBAR_UNDOCK_TOOLBAR
English DhTM2
Context English Upper Sorbian Actions
STR_MENU_HEADFOOTALL All Wšě
STR_UPDATEDOC ~Update ~Aktualizować
STR_CLOSEDOC_ANDRETURN ~Close & Return to ~Začinić a wróćo k
STR_TOOLBAR_VISIBLE_BUTTONS Visible ~Buttons Widźomne ~tłóčatka
STR_TOOLBAR_CUSTOMIZE_TOOLBAR ~Customize Toolbar... ~Symbolowu lajstu přiměrić...
STR_TOOLBAR_UNDOCK_TOOLBAR U~ndock Toolbar Symbolowu lajstu wotdokować
STR_TOOLBAR_DOCK_TOOLBAR ~Dock Toolbar Symbolowu lajstu při~dokować
STR_TOOLBAR_DOCK_ALL_TOOLBARS Dock ~All Toolbars ~Wšě symboloe lajsty přidokować
STR_TOOLBAR_LOCK_TOOLBAR ~Lock Toolbar Position Symbolowu lajstu ~fiksować
STR_TOOLBAR_CLOSE_TOOLBAR Close ~Toolbar Symbolowu lajstu ~začinić
STR_SAVECOPYDOC Save Copy ~as... ~Kopiju składować jako...
STR_NODOCUMENT No Documents Žane dokumenty
STR_CLEAR_RECENT_FILES Clear List Lisćinu wuprózdnić
STR_CLEAR_RECENT_FILES_HELP Clears the list with the most recently opened files. This action can not be undone. Prózdni lisćinu z najnowšimi wočinjenymi datajemi. Tuta akcija njeda so cofnyć.
STR_REMOTE_TITLE (Remote) (Zdaleny)
STR_SAFEMODE_TITLE (Safe Mode) (Wěsty modus)
STR_TOOLBAR_TITLE_ADDON Add-On %num% Přidatk %num%
STR_FULL_DISC_RETRY_BUTTON Retry Wospjetować
STR_FULL_DISC_MSG %PRODUCTNAME could not save important internal information due to insufficient free disk space at the following location:
%PATH

You will not be able to continue working with %PRODUCTNAME without allocating more free disk space at that location.

Press the 'Retry' button after you have allocated more free disk space to retry saving the data.

%PRODUCTNAME njemóžeše wažne nutřkowne informacije składować, dokelž dosć składowanskeho ruma na slědowacym městnje k dispoziciji njeje:
%PATH

Njemóžeće z %PRODUCTNAME dale dźěłać bjez toho, zo byšće tutomu městnu wjace składowanskeho ruma připokazał.

Klikńće na tłóčatko 'Wospjetować', po tym zo sće wjace składowanskeho ruma připokazał, zo byšće daty składował.

STR_RESTORE_TOOLBARS ~Reset ~Wróćo stajić
STR_LOCK_TOOLBARS ~Lock Toolbars ~Symbolowe lajsty fiksować

Loading…

User avatar milupo

New translation

LibreOffice UI - master / framework/messagesUpper Sorbian

2 years ago
User avatar milupo

New contributor

LibreOffice UI - master / framework/messagesUpper Sorbian

New contributor 2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Upper Sorbian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
STR_TOOLBAR_UNDOCK_TOOLBAR
Source string description
DhTM2
Source string location
framework/inc/strings.hrc:29
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
hsb/framework/messages.po, string 6