Translation

stock
English VtJS9
Context English Upper Sorbian Actions
STR_PREVIEW File Preview Datajowy přehlad
STR_DEFAULT_DIRECTORY My Documents Moje dokumenty
RID_FILEOPEN_NOTEXISTENTFILE The file $name$ does not exist.
Make sure you have entered the correct file name.
Dataja $name$ njeeksistuje.
Přepruwujće, hač sće korektne mjeno zapodał.
STR_SVT_NEW_FOLDER Folder Rjadowak
STR_SVT_NOREMOVABLEDEVICE No removable storage device detected.
Make sure it is plugged in properly and try again.
Žadyn wotstronjomny składowanski grat namakany.
Přepruwujće, hač je porjadnje přizamknjeny a spytajće hišće raz.
stock _Add _Přidać
stock _Apply _Nałožić
stock _Cancel _Přetorhnyć
stock _Close _Začinić
stock _Delete _Zhašeć
stock _Edit Wob_dźěłać
stock _Help _Pomoc
stock _New _Nowy
stock _No _Ně
stock _OK W p_orjadku
stock _Remove Wot_stronić
stock _Reset Wróćo _stajić
stock _Yes _Haj
explorerfiledialog|connect_to_server Servers... Serwery...
explorerfiledialog|connect_to_server|tooltip_text Connect To Server Ze serwerom zwjazać
explorerfiledialog|connect_to_server-atkobject Connect To Server Ze serwerom zwjazać
explorerfiledialog|new_folder|tooltip_text Create New Folder Nowy rjadowak załožić
explorerfiledialog|new_folder-atkobject Create New Folder Nowy rjadowak załožić
explorerfiledialog|places Places Městna
explorerfiledialog|add Add current folder to Places Aktualny rjadowak městnam přidać
explorerfiledialog|add Remove selected folder from Places Wubrany rjadowak z městnow wotstronić
explorerfiledialog|name Name Mjeno
explorerfiledialog|type Type Typ
explorerfiledialog|size Size Wulkosć
explorerfiledialog|date Date modified Poslednja změna
explorerfiledialog|open _Open W_očinić

Showing only subset of the strings as there were too many matches.

Component Translation Difference to current string
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated LibreOffice UI - master/wizards/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/basic/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/connectivity/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/xmlsecurity/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/sccomp/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/dbaccess/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/svx/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/editeng/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/desktop/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/svl/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/sd/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/forms/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/formula/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/shell/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/extensions/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/svtools/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/basctl/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/framework/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/filter/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/starmath/messages

Loading…

User avatar milupo

New translation

LibreOffice UI - master / fpicker/messagesUpper Sorbian

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Upper Sorbian
_Remove Wot_stronić LibreOffice UI - master

String information

Context
stock
Source string description
VtJS9
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
hsb/fpicker/messages.po, string 22