Translation

stock
English RbjyB
Context English Upper Sorbian Actions
STR_PATHNAME ~Path: Šć~ežka:
STR_PATHSELECT Select path Šćežku wubrać
STR_BUTTONSELECT ~Select W~ubrać
STR_PREVIEW File Preview Datajowy přehlad
STR_DEFAULT_DIRECTORY My Documents Moje dokumenty
RID_FILEOPEN_NOTEXISTENTFILE The file $name$ does not exist.
Make sure you have entered the correct file name.
Dataja $name$ njeeksistuje.
Přepruwujće, hač sće korektne mjeno zapodał.
STR_SVT_NEW_FOLDER Folder Rjadowak
STR_SVT_NOREMOVABLEDEVICE No removable storage device detected.
Make sure it is plugged in properly and try again.
Žadyn wotstronjomny składowanski grat namakany.
Přepruwujće, hač je porjadnje přizamknjeny a spytajće hišće raz.
stock _Add _Přidać
stock _Apply _Nałožić
stock _Cancel _Přetorhnyć
stock _Close _Začinić
stock _Delete _Zhašeć
stock _Edit Wob_dźěłać
stock _Help _Pomoc
stock _New _Nowy
stock _No _Ně
stock _OK W p_orjadku
stock _Remove Wot_stronić
stock _Reset Wróćo _stajić
stock _Yes _Haj
explorerfiledialog|connect_to_server Servers... Serwery...
explorerfiledialog|connect_to_server|tooltip_text Connect To Server Ze serwerom zwjazać
explorerfiledialog|connect_to_server-atkobject Connect To Server Ze serwerom zwjazać
explorerfiledialog|new_folder|tooltip_text Create New Folder Nowy rjadowak załožić
explorerfiledialog|new_folder-atkobject Create New Folder Nowy rjadowak załožić
explorerfiledialog|places Places Městna
explorerfiledialog|add Add current folder to Places Aktualny rjadowak městnam přidać
explorerfiledialog|add Remove selected folder from Places Wubrany rjadowak z městnow wotstronić
explorerfiledialog|name Name Mjeno
explorerfiledialog|type Type Typ

Showing only subset of the strings as there were too many matches.

Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/fpicker/messages
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated LibreOffice UI - master/wizards/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/avmedia/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/basic/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/sfx2/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/framework/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/svl/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/shell/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/extensions/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/svtools/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/editeng/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/cui/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/scaddins/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/svx/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/dbaccess/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/basctl/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/filter/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/sd/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/forms/messages

Loading…

User avatar milupo

New translation

LibreOffice UI - master / fpicker/messagesUpper Sorbian

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Upper Sorbian
_New _Nowy LibreOffice UI - master

String information

Context
stock
Source string description
RbjyB
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
hsb/fpicker/messages.po, string 19