Translation

stock
English YspCj
Context English Danish Actions
STR_EXPLORERFILE_SAVE Save as Gem som
STR_EXPLORERFILE_BUTTONSAVE ~Save ~Gem
STR_PATHNAME ~Path: ~Sti:
STR_PATHSELECT Select path Vælg sti
STR_BUTTONSELECT ~Select ~Vælg
STR_PREVIEW File Preview Forhåndsvisning af fil
STR_DEFAULT_DIRECTORY My Documents Mine dokumenter
RID_FILEOPEN_NOTEXISTENTFILE The file $name$ does not exist.
Make sure you have entered the correct file name.
Filen $name$ findes ikke.
Kontroller, om du har indtastet det korrekte filnavn.
STR_SVT_NEW_FOLDER Folder Mappe
STR_SVT_NOREMOVABLEDEVICE No removable storage device detected.
Make sure it is plugged in properly and try again.
Ingen flytbar lagringsenhed blev fundet.
Kontroller, at den er korrekt tilsluttet og prøv igen.
stock _Add Tilføj
stock _Apply Anvend
stock _Cancel Annuller
stock _Close Luk
stock _Delete Slet
stock _Edit Rediger
stock _Help Hjælp
stock _New Ny
stock _No Nej
stock _OK OK
stock _Remove Fjern
stock _Reset _Reset
stock _Yes Ja
explorerfiledialog|connect_to_server Servers... Servere...
explorerfiledialog|connect_to_server|tooltip_text Connect To Server Forbind til server
explorerfiledialog|connect_to_server-atkobject Connect To Server Forbind til server
explorerfiledialog|new_folder|tooltip_text Create New Folder Opret ny mappe
explorerfiledialog|new_folder-atkobject Create New Folder Opret ny mappe
explorerfiledialog|places Places Placeringer
explorerfiledialog|add Add current folder to Places Føj den aktuelle mappe til Steder
explorerfiledialog|add Remove selected folder from Places Fjern den valgte mappe fra Steder

Showing only subset of the strings as there were too many matches.

Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/fpicker/messages
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated LibreOffice UI - master/basctl/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/vcl/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/avmedia/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/basic/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/sfx2/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/xmlsecurity/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/framework/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/svl/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/cui/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/starmath/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/reportdesign/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/sc/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/formula/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/shell/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/svtools/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/svx/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/filter/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/scaddins/messages

Loading…

User avatar None

Suggestion removed during cleanup

LibreOffice UI - master / fpicker/messagesDanish

a year ago
User avatar jfm

Suggestion accepted

LibreOffice UI - master / fpicker/messagesDanish

a year ago
User avatar SteenRønnow

Suggestion added

LibreOffice UI - master / fpicker/messagesDanish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Danish
_Edit Rediger LibreOffice UI - master

String information

Context
stock
Source string description
YspCj
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
da/fpicker/messages.po, string 17