Translation

pdfsignpage|tsa
English wHqcD
Context English Swedish Actions
pdfsecuritypage|label3 Changes Ändringar
pdfsecuritypage|enablecopy Ena_ble copying of content Aktivera innehållskopiering
pdfsecuritypage|extended_tip|enablecopy Select to enable copying of content to the clipboard. Välj för att aktivera kopiering av innehåll till urklipp.
pdfsecuritypage|enablea11y Enable text access for acce_ssibility tools Aktivera textåtkomst för hj_älpverktyg
pdfsecuritypage|extended_tip|enablea11y Select to enable text access for accessibility tools. Välj för att aktivera textåtkomst för hjälpverktyg.
pdfsecuritypage|label4 Content Innehåll
pdfsignpage|label2 Use this certificate to digitally sign PDF documents: Använd detta certifikat för att signera PDF-dokument digitalt:
pdfsignpage|extended_tip|cert Allows you to select a certificate to be used for signing this PDF export. Låter dig välja ett certifikat som ska användas för signering av denna PDF-export.
pdfsignpage|select Select... Välj...
pdfsignpage|extended_tip|select Opens the Select X.509 Certificate dialog. Öppnar dialogrutan Välj X.509-certifikat.
pdfsignpage|clear _Clear _Rensa
pdfsignpage|extended_tip|password Enter the password used for protecting the private key associated with the selected certificate. Ange lösenordet som används för att skydda den privata nyckeln som är kopplad till det valda certifikatet.
pdfsignpage|extended_tip|location These three fields allow you to optionally enter additional information about the digital signature that will be applied to the PDF (Where, by whom and why it was made). It will be embedded in the appropriate PDF fields and will be visible to anyone viewing the PDF. Each or all of the three fields may be left blank. Med dessa tre fält kan du valfritt ange ytterligare information om den digitala signaturen som kommer att tillämpas på PDF-filen (Var, av vem och varför den skapades). Den kommer att bäddas in i lämpliga PDF-fält och kommer att vara synlig för alla som tittar på PDF-filen. Varje eller alla de tre fälten kan lämnas tomma.
pdfsignpage|extended_tip|contact These three fields allow you to optionally enter additional information about the digital signature that will be applied to the PDF (Where, by whom and why it was made). It will be embedded in the appropriate PDF fields and will be visible to anyone viewing the PDF. Each or all of the three fields may be left blank. Med dessa tre fält kan du valfritt ange ytterligare information om den digitala signaturen som kommer att tillämpas på PDF-filen (Var, av vem och varför den skapades). Den kommer att bäddas in i lämpliga PDF-fält och kommer att vara synlig för alla som tittar på PDF-filen. Varje eller alla de tre fälten kan lämnas tomma.
pdfsignpage|extended_tip|reason These three fields allow you to optionally enter additional information about the digital signature that will be applied to the PDF (Where, by whom and why it was made). It will be embedded in the appropriate PDF fields and will be visible to anyone viewing the PDF. Each or all of the three fields may be left blank. Med dessa tre fält kan du valfritt ange ytterligare information om den digitala signaturen som kommer att tillämpas på PDF-filen (Var, av vem och varför den skapades). Den kommer att bäddas in i lämpliga PDF-fält och kommer att vara synlig för alla som tittar på PDF-filen. Varje eller alla de tre fälten kan lämnas tomma.
pdfsignpage|tsa None Ingen
pdfsignpage|label7 Certificate password: Certifikatets lösenord:
pdfsignpage|label12 Location: Plats:
pdfsignpage|label13 Contact information: Kontaktinformation:
pdfsignpage|label14 Reason: Orsak:
pdfsignpage|label15 Time Stamp Authority: Tidsstämpelmyndighet:
pdfsignpage|label1 Certificate Certifikat
pdfuserinterfacepage|center _Center window on screen _Centrera fönster på skärmen
pdfuserinterfacepage|extended_tip|center Select to generate a PDF file that is shown in a reader window centered on screen. Välj för att skapa en PDF-fil som visas i ett läsarfönster centrerat på skärmen.
pdfuserinterfacepage|resize _Resize window to initial page Ändra storlek på fönstret till _startsidan
pdfuserinterfacepage|extended_tip|resize Select to generate a PDF file that is shown in a window displaying the whole initial page. Välj för att skapa en PDF-fil som visas i ett fönster som visar hela startsidan.
pdfuserinterfacepage|open _Open in full screen mode _Öppna i helskärmsläge
pdfuserinterfacepage|extended_tip|open Select to generate a PDF file that is shown in a full screen reader window in front of all other windows. Välj för att skapa en PDF-fil som visas i ett helskärmsläsarfönster framför alla andra fönster.
pdfuserinterfacepage|display _Display document title Visa dokumenttitel
pdfuserinterfacepage|extended_tip|display Select to generate a PDF file that is shown with the document title in the reader's title bar. Välj för att skapa en PDF-fil som visas med dokumentets titel i läsarens titelrad.
pdfuserinterfacepage|label1 Window Options Fönsteralternativ

Showing only subset of the strings as there were too many matches.

Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/filter/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/sd/messages
Translated LibreOffice UI - master/sd/messages
Translated LibreOffice UI - master/sd/messages
Translated LibreOffice UI - master/sd/messages
Translated LibreOffice UI - master/sd/messages
Translated LibreOffice UI - master/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI
Translated LibreOffice UI - master/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI
Translated LibreOffice UI - master/sc/messages
Translated LibreOffice UI - master/sc/messages
Translated LibreOffice UI - master/sc/messages
Translated LibreOffice UI - master/sc/messages
Translated LibreOffice UI - master/sc/messages Iingen
Translated LibreOffice UI - master/sfx2/messages
Translated LibreOffice UI - master/LibreOffice UI - master
Translated LibreOffice UI - master/vcl/messages
Translated LibreOffice UI - master/reportdesign/messages
Translated LibreOffice UI - master/svx/messages
Translated LibreOffice UI - master/svx/messages
Translated LibreOffice UI - master/svx/messages Ingena

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
None Ingen LibreOffice UI - master

String information

Context
pdfsignpage|tsa
Source string description
wHqcD
Source string location
filter/uiconfig/ui/pdfsignpage.ui:200
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
sv/filter/messages.po, string 206