Translation

STR_ERROR_FILTER_NAME_EXISTS
English Vf3nz
Context English Kazakh Actions
STR_UNKNOWN_APPLICATION Unknown Белгісіз
STR_IMPORT_ONLY import filter импорттау сүзгісі
STR_IMPORT_EXPORT import/export filter импорттау/экспорттау сүзгісі
STR_EXPORT_ONLY export filter экспорттау сүзгісі
STR_WARN_DELETE Do you really want to delete the XML Filter '%s'? This action cannot be undone. XML '%s' сүзгісін өшіруді шынымен қалайсыз ба? Осы әрекетті болдырмауға мүмкіндік жоқ.
STR_ERROR_FILTER_NAME_EXISTS An XML filter with the name '%s' already exists. Please enter a different name. «%s» XML сүзгісі бар болып тұр. Басқа атын енгізіңіз.
STR_ERROR_TYPE_NAME_EXISTS The name for the user interface '%s1' is already used by the XML filter '%s2'. Please enter a different name. '%s1' пайдаланушы интерфейсінің атын '%s2' XML сүзгісі қолдануда. Басқа атауды беріңіз.
STR_ERROR_EXPORT_XSLT_NOT_FOUND The XSLT for export cannot be found. Please enter a valid path. Экспорттау үшін XSLT табылмады. Дұрыс орналасуды енгізіңіз.
STR_ERROR_IMPORT_XSLT_NOT_FOUND The XSLT for import cannot be found. Please enter a valid path. Импорттау үшін XSLT табылмады. Дұрыс орналасуды енгізіңіз.
STR_ERROR_IMPORT_TEMPLATE_NOT_FOUND The given import template cannot be found. Please enter a valid path. Көрсетілген импорт үлгісі табылмады. Дұрыс орналасуды енгізіңіз.
STR_DEFAULT_FILTER_NAME New Filter Жаңа сүзгі
STR_DEFAULT_UI_NAME Untitled Атаусыз
STR_UNDEFINED_FILTER undefined filter анықталмаған сүзгі
STR_FILTER_HAS_BEEN_SAVED The XML filter '%s' has been saved as package '%s'. «%s» XML сүзгісі «%s» дестесінде сақталды.
STR_FILTERS_HAVE_BEEN_SAVED %s XML filters have been saved in the package '%s'. %s XML сүзгісі '%s' дестесінде сақталды.
STR_FILTER_PACKAGE XSLT filter package XSLT сүзгілер дестесі
STR_FILTER_INSTALLED The XML filter '%s' has been installed successfully. «%s» XML сүзгісі сәтті орнатылды.
STR_FILTERS_INSTALLED %s XML filters have been installed successfully. %s XML сүзгісі сәтті орнатылды.
STR_NO_FILTERS_FOUND No XML filter could be installed because the package '%s' does not contain any XML filters. Ешбір XML сүзгсін орнату мүмкін емес, өйткені «%s» дестесінде XML сүзгілері жоқ.
STR_XML_FILTER_LISTBOX XML Filter List XML сүзгілер тізімі
T602FILTER_STR_IMPORT_DIALOG_TITLE Settings for T602 import T602 импорттау баптаулары

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Kazakh
No related strings found in the glossary.

String information

Context
STR_ERROR_FILTER_NAME_EXISTS
Source string description
Vf3nz
Source string location
filter/inc/strings.hrc:29
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
kk/filter/messages.po, string 6