Translation

STR_UNKNOWN_APPLICATION
English 5AQgJ
Context English Kazakh Actions
STR_UNKNOWN_APPLICATION Unknown Белгісіз
STR_IMPORT_ONLY import filter импорттау сүзгісі
STR_IMPORT_EXPORT import/export filter импорттау/экспорттау сүзгісі
STR_EXPORT_ONLY export filter экспорттау сүзгісі
STR_WARN_DELETE Do you really want to delete the XML Filter '%s'? This action cannot be undone. XML '%s' сүзгісін өшіруді шынымен қалайсыз ба? Осы әрекетті болдырмауға мүмкіндік жоқ.
STR_ERROR_FILTER_NAME_EXISTS An XML filter with the name '%s' already exists. Please enter a different name. «%s» XML сүзгісі бар болып тұр. Басқа атын енгізіңіз.
STR_ERROR_TYPE_NAME_EXISTS The name for the user interface '%s1' is already used by the XML filter '%s2'. Please enter a different name. '%s1' пайдаланушы интерфейсінің атын '%s2' XML сүзгісі қолдануда. Басқа атауды беріңіз.
STR_ERROR_EXPORT_XSLT_NOT_FOUND The XSLT for export cannot be found. Please enter a valid path. Экспорттау үшін XSLT табылмады. Дұрыс орналасуды енгізіңіз.
STR_ERROR_IMPORT_XSLT_NOT_FOUND The XSLT for import cannot be found. Please enter a valid path. Импорттау үшін XSLT табылмады. Дұрыс орналасуды енгізіңіз.
STR_ERROR_IMPORT_TEMPLATE_NOT_FOUND The given import template cannot be found. Please enter a valid path. Көрсетілген импорт үлгісі табылмады. Дұрыс орналасуды енгізіңіз.
STR_DEFAULT_FILTER_NAME New Filter Жаңа сүзгі
STR_DEFAULT_UI_NAME Untitled Атаусыз
STR_UNDEFINED_FILTER undefined filter анықталмаған сүзгі
STR_FILTER_HAS_BEEN_SAVED The XML filter '%s' has been saved as package '%s'. «%s» XML сүзгісі «%s» дестесінде сақталды.
STR_FILTERS_HAVE_BEEN_SAVED %s XML filters have been saved in the package '%s'. %s XML сүзгісі '%s' дестесінде сақталды.
STR_FILTER_PACKAGE XSLT filter package XSLT сүзгілер дестесі
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/filter/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Empty LibreOffice UI - master/sfx2/messages
Translated LibreOffice UI - master/sfx2/messages
Translated LibreOffice UI - master/svtools/messages
Translated LibreOffice UI - master/desktop/messages
Translated LibreOffice UI - master/starmath/messages
Translated LibreOffice UI - master/sc/messages
Translated LibreOffice UI - master/svx/messages

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Kazakh
No related strings found in the glossary.

String information

Context
STR_UNKNOWN_APPLICATION
Source string description
5AQgJ
Source string location
filter/inc/strings.hrc:24
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
kk/filter/messages.po, string 1