Translation

pdfgeneralpage|extended_tip|reduceresolution
English bAtCV
Context English Finnish Actions
pdfgeneralpage|all _All Kaikki
pdfgeneralpage|extended_tip|all Exports all defined print ranges. If no print range is defined, exports the entire document. Vie kaikki määritetyt tulostusalueet. Mikäli tulostusalueita ei ole määritetty, vie koko asiakirjan.
pdfgeneralpage|range _Pages: Sivut:
pdfgeneralpage|extended_tip|range Exports the pages you type in the box. Vie ruutuun kirjoittamasi sivut.
pdfgeneralpage|selection _Selection Valinta
pdfgeneralpage|extended_tip|selection Exports the current selection. Vie tämänhetkisen valinnan.
pdfgeneralpage|extended_tip|pages Exports the pages you type in the box. Vie ruutuun kirjoittamasi sivut.
pdfgeneralpage|slides Slides: Diat:
pdfgeneralpage|viewpdf _View PDF after export Näytä PDF-tiedosto viennin jälkeen
pdfgeneralpage|extended_tip|viewpdf Open the exported document in the system default PDF viewer. Avaa viedyn asiakirjan järjestelmän oletuksena olevassa PDF-lukusovelluksessa.
pdfgeneralpage|selectedsheets _Selection/Selected sheet(s) Valinta / valitut taulukot
pdfgeneralpage|label1 Range Alue
pdfgeneralpage|losslesscompress _Lossless compression Häviötön pakkaus
pdfgeneralpage|extended_tip|losslesscompress Selects a lossless compression of images. All pixels are preserved. Valitsee kuvien häviöttömän pakkaamisen. Kaikki kuvapisteet säilytetään.
pdfgeneralpage|reduceresolution Reduce ima_ge resolution to: Heikennä kuvan tarkkuutta arvoon:
pdfgeneralpage|extended_tip|reduceresolution Select to resample or down-size the images to a lower number of pixels per inch.
pdfgeneralpage|resolution 75 DPI 75 DPI
pdfgeneralpage|resolution 150 DPI 150 DPI
pdfgeneralpage|resolution 300 DPI 300 DPI
pdfgeneralpage|resolution 600 DPI 600 DPI
pdfgeneralpage|resolution 1200 DPI 1200 DPI
pdfgeneralpage|comboboxtext-entry 75 DPI 75 DPI
pdfgeneralpage|extended_tip|resolution Select the target resolution for the images. Valitse kuvien kohdetarkkuus.
pdfgeneralpage|extended_tip|quality Enter the quality level for JPEG compression. Syötä JPEG-pakkauksen laatutaso.
pdfgeneralpage|jpegcompress _JPEG compression JPEG-pakkaus
pdfgeneralpage|extended_tip|jpegcompress Select a JPEG compression level. With a high quality level, almost all pixels are preserved. With a low quality level, some pixels are lost and artifacts are introduced, but file sizes are reduced.
pdfgeneralpage|label6 _Quality: Laatu:
pdfgeneralpage|label2 Images Kuvat
pdfgeneralpage|watermark Sign with _watermark Lisää vesileima
pdfgeneralpage|extended_tip|watermark Add a centered, vertical, light green watermark text to the page background. The watermark is not part of the source document. Lisää keskitetyn, pystysuuntaisen, vaaleanvihreän vesileimatekstin sivun taustaan. Vesileima ei ole osa lähdeasiakirjaa.
pdfgeneralpage|extended_tip|watermarkentry Insert the text for the watermark signature.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
pdfgeneralpage|extended_tip|reduceresolution
Source string description
bAtCV
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
fi/filter/messages.po, string 74