Translation

xsltfilterdialog|extended_tip|help
English bCZh2
Context English Finnish Actions
xmlfiltertabpagetransformation|label4 _XSLT for export: Viennin XSLT-muunnin:
xmlfiltertabpagetransformation|browseexport Brows_e... Selaa...
xmlfiltertabpagetransformation|extended_tip|browseexport Opens a file selection dialog. Avaa tiedostonvalintaikkunan.
xmlfiltertabpagetransformation|label5 XSLT _for import: Tuonnin XSLT-muunnin:
xmlfiltertabpagetransformation|browseimport B_rowse... Selaa...
xmlfiltertabpagetransformation|extended_tip|browseimport Opens a file selection dialog. Avaa tiedostonvalintaikkunan.
xmlfiltertabpagetransformation|label6 Template for _import: Tuonnin asiakirjamalli:
xmlfiltertabpagetransformation|browsetemp Browse... Selaa...
xmlfiltertabpagetransformation|extended_tip|browsetemp Opens a file selection dialog. Avaa tiedostonvalintaikkunan.
xmlfiltertabpagetransformation|extended_tip|xsltexport If this is an export filter, enter the file name of the XSLT stylesheet that you want to use for exporting. Jos kyseessä on vientisuodatin, syötä sen XSLT-tyylilomakkeen nimi, jota haluat käyttää viennissä.
xmlfiltertabpagetransformation|extended_tip|xsltimport If this is an import filter, enter the file name of the XSLT stylesheet that you want to use for importing. Jos kyseessä on tuontisuodatin, syötä sen XSLT-tyylilomakkeen nimi, jota haluat käyttää tuonnissa.
xmlfiltertabpagetransformation|extended_tip|tempimport Enter the name of the template that you want to use for importing. In the template, styles are defined to display XML tags. Annetaan sen mallin nimi, jota käytetään tuonnissa. Mallissa tyylit on määritelty esittämään XML- muotoilukoodit.
xmlfiltertabpagetransformation|filtercb The filter needs XSLT 2.0 processor Tämä suodatin vaatii XSLT 2.0 -käsittelijän
xmlfiltertabpagetransformation|extended_tip|XmlFilterTabPageTransformation Enter or edit file information for an XML filter. Syötä tai muokkaa XML-suodattimen tiedostotietoja.
xsltfilterdialog|XSLTFilterDialog XML Filter: %s XML-suodatin: %s
xsltfilterdialog|extended_tip|help Displays the help page for this dialog. Näyttää valintaikkunan ohjesivun.
xsltfilterdialog|general General Yleistä
xsltfilterdialog|transformation Transformation Muunnos
xsltfilterdialog|extended_tip|XSLTFilterDialog Opens a dialog for creating a new filter. Avaa valintaikkunan uuden suodattimen luomista varten.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/filter/messages
The following string has different context, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/filter/messages Näyttää tämän valintaikkunan ohjesivun.

Loading…

User avatar tjhietala

Translation changed

LibreOffice UI - master / filter/messagesFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
xsltfilterdialog|extended_tip|help
Source string description
bCZh2
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
fi/filter/messages.po, string 341