Translation

RID_SVXITEMS_HYPHEN_NO_CAPS_FALSE
English EnQvu
Context English Norwegian Nynorsk Actions
RID_SVXITEMS_LINESPACING_SINGLE Single Enkel
RID_SVXITEMS_LINESPACING_115 1.15 Lines 1,15 linjer
RID_SVXITEMS_LINESPACING_15 1.5 Lines 1,5 linjer
RID_SVXITEMS_LINESPACING_DOUBLE Double Dobbel
RID_SVXITEMS_LINESPACING_PROPORTIONAL Proportional Proporsjonal
RID_SVXITEMS_LINESPACING_MIN At least Minst
RID_SVXITEMS_LINESPACING_LEADING Leading Leiande
RID_SVXITEMS_LINESPACING_FIXED Fixed Fast
RID_SVXITEMS_LINES %1 Lines %1 linjer
RID_SVXITEMS_WIDOWS_COMPLETE Widow control Enkjekontroll
RID_SVXITEMS_ORPHANS_COMPLETE Orphan control Foreldrelauskontroll
RID_SVXITEMS_HYPHEN_MINLEAD %1 characters at end of line %1 teikn på slutten av linja
RID_SVXITEMS_HYPHEN_MINTRAIL %1 characters at beginning of line %1 teikn på byrjinga av linja
RID_SVXITEMS_HYPHEN_MAX %1 hyphens %1 bindestrekar
RID_SVXITEMS_HYPHEN_NO_CAPS_TRUE Not hyphenated CAPS Ikkje bindestrek når STORE bokstavar
RID_SVXITEMS_HYPHEN_NO_CAPS_FALSE Not hyphenated last word Ikkje set inn bindestrek i det siste ordet.
RID_SVXITEMS_HYPHEN_MINWORDLEN %1 characters in words %1 teikn i ord
RID_SVXITEMS_HYPHEN_ZONE Hyphenation zone Orddelingssone
RID_SVXITEMS_PAGEMODEL_COMPLETE Page Style: Sidestil:
RID_SVXITEMS_KERNING_COMPLETE Kerning Kerning
RID_SVXITEMS_KERNING_EXPANDED locked Låst
RID_SVXITEMS_KERNING_CONDENSED Condensed Smal
RID_SVXITEMS_GRAPHIC Graphic Bilete
RID_SVXITEMS_EMPHASIS_NONE_STYLE none ingen
RID_SVXITEMS_EMPHASIS_DOT_STYLE Dots Prikkar
RID_SVXITEMS_EMPHASIS_CIRCLE_STYLE Circle Sirkel
RID_SVXITEMS_EMPHASIS_DISC_STYLE Filled circle Fylt sirkel
RID_SVXITEMS_EMPHASIS_ACCENT_STYLE Accent Aksentteikn
RID_SVXITEMS_EMPHASIS_ABOVE_POS Above Over
RID_SVXITEMS_EMPHASIS_BELOW_POS Below Under
RID_SVXITEMS_TWOLINES_OFF Double-lined off Dobbellinje av

Loading…

User avatar Kolbjoern

New translation

LibreOffice UI - master / editeng/messagesNorwegian Nynorsk

2 months ago
User avatar None

String updated in the repository

LibreOffice UI - master / editeng/messagesNorwegian Nynorsk

 
5 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Context
RID_SVXITEMS_HYPHEN_NO_CAPS_FALSE
Source string description
EnQvu
Source string location
include/editeng/editrids.hrc:234
String age
5 months ago
Source string age
5 months ago
Translation file
nn/editeng/messages.po, string 218