Translation

pt_BR_en_US.properties punctuation property.text
English EJA3T
Context English Finnish Actions
OptionsDialog.xcu
..OptionsDialog.Nodes.LanguageSettings
Label
value.text
Language Settings Kieliasetukset
OptionsDialog.xcu
..OptionsDialog.Nodes.LanguageSettings.Leaves.org.openoffice.lightproof.pt_BR
Label
value.text
Grammar Checking (Portuguese) Kieliopin tarkistus (portugali)
pt_BR_en_US.properties
spelling
property.text
Grammar checking Kieliopin tarkistus
pt_BR_en_US.properties
hlp_grammar
property.text
Identify use of grave accent Tunnista gravis-aksentin käyttö
pt_BR_en_US.properties
grammar
property.text
Grave accent Gravis-aksentti
pt_BR_en_US.properties
hlp_cap
property.text
Check missing capitalization of sentences. Tarkista virkkeestä puuttuva iso alkukirjain.
pt_BR_en_US.properties
cap
property.text
Capitalization Isot alkukirjaimet
pt_BR_en_US.properties
hlp_dup
property.text
Check repeated words. Tarkista toistuvat sanat.
pt_BR_en_US.properties
dup
property.text
Word duplication Sanojen toisto
pt_BR_en_US.properties
hlp_pair
property.text
Check missing or extra parentheses and quotation marks. Tarkista puuttuvat tai ylimääräiset kaarisulkeet ja lainausmerkit.
pt_BR_en_US.properties
pair
property.text
Parentheses Kaarisulkeet
pt_BR_en_US.properties
punctuation
property.text
Punctuation Välimerkit
pt_BR_en_US.properties
hlp_spaces
property.text
Check single spaces between words. Tarkista yhden välilyönnin sanavälit.
pt_BR_en_US.properties
spaces
property.text
Word spacing Sanavälit
pt_BR_en_US.properties
hlp_mdash
property.text
Force unspaced em dash instead of spaced en dash. Pakota yhteen kirjoitettu pitkä ajatusviiva välilyönnein erotetun lyhyen ajatusviivan sijaan.
pt_BR_en_US.properties
mdash
property.text
Em-dash Pitkä ajatusviiva
pt_BR_en_US.properties
hlp_ndash
property.text
Force spaced en dash instead of unspaced em dash. Pakota välilyönnein erotettu lyhyt ajatusviiva yhteen kirjoitetun pitkän ajatusviivan sijaan.
pt_BR_en_US.properties
ndash
property.text
En-dash Lyhyt ajatusviiva
pt_BR_en_US.properties
hlp_quotation
property.text
Check double quotation marks: "x" → “x” Tarkista kokolainausmerkit: "x" → “x”
pt_BR_en_US.properties
quotation
property.text
Quotation marks Lainausmerkit
pt_BR_en_US.properties
hlp_times
property.text
Check true multiplication sign: 5x5 → 5×5 Tarkista aito kertomerkki: 5x5 → 5×5
pt_BR_en_US.properties
times
property.text
Multiplication sign Kertomerkki
pt_BR_en_US.properties
hlp_spaces2
property.text
Check single spaces between sentences. Tarkista yhden välilyönnin välit virkkeiden välillä.
pt_BR_en_US.properties
spaces2
property.text
Sentence spacing Virkeväli
pt_BR_en_US.properties
hlp_spaces3
property.text
Check more than two extra space characters between words and sentences. Tarkista yli kahden välilyönnin väli sanojen ja virkkeiden välillä.
pt_BR_en_US.properties
spaces3
property.text
More spaces
pt_BR_en_US.properties
hlp_minus
property.text
Change hyphen characters to real minus signs. Muuta yhdysmerkit aidoiksi miinusmerkeiksi.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/dictionaries/pt_BR/dialog
The following string has different context, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/dictionaries/en/dialog

Loading…

User avatar tjhietala

New translation

LibreOffice UI - master / dictionaries/pt_BR/dialogFinnish

10 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
punctuation välimerkit LibreOffice UI - master

String information

Context
pt_BR_en_US.properties
punctuation
property.text
Source string description
EJA3T
Source string location
pt_BR_en_US.properties
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
fi/dictionaries/pt_BR/dialog.po, string 12