Translation

en_en_US.properties nonmetric property.text
English XKJi9
Context English Dutch Actions
en_en_US.properties
spaces2
property.text
Sentence spacing Afstand tussen zinnen
en_en_US.properties
hlp_spaces3
property.text
Check more than two extra space characters between words and sentences. Nakijken op meer dan twee extra spaties tussen woorden en zinnen.
en_en_US.properties
spaces3
property.text
More spaces Meer spaties
en_en_US.properties
hlp_minus
property.text
Change hyphen characters to real minus signs. Wijzig koppeltekens in echte mintekens.
en_en_US.properties
minus
property.text
Minus sign Minteken
en_en_US.properties
hlp_apostrophe
property.text
Change typewriter apostrophe, single quotation marks and correct double primes. Wijzig het schrijfmachine weglatingsteken, enkelvoudige aanhalingstekens en verbeter dubbele priemgetallen.
en_en_US.properties
apostrophe
property.text
Apostrophe Weglatingsteken
en_en_US.properties
hlp_ellipsis
property.text
Change three dots with ellipsis. Vervang drie puntjes door beletselteken.
en_en_US.properties
ellipsis
property.text
Ellipsis Beletselteken
en_en_US.properties
others
property.text
Others Andere
en_en_US.properties
hlp_metric
property.text
Measurement conversion from °F, mph, ft, in, lb, gal and miles. Conversie van maateenheden van °C, km/h, cm, m, km, kg, l en mijlen.
en_en_US.properties
metric
property.text
Convert to metric (°C, km/h, m, kg, l) Naar metrisch converteren (°C, km/h, m, kg, l)
en_en_US.properties
hlp_numsep
property.text
Common (1000000 → 1,000,000) or ISO (1000000 → 1 000 000). Algemeen (1000000 → 1,000,000) of ISO (1000000 → 1 000 000).
en_en_US.properties
numsep
property.text
Thousand separation of large numbers Scheidingsteken voor duizendtallen in grote getallen
en_en_US.properties
hlp_nonmetric
property.text
Measurement conversion from °C; km/h; cm, m, km; kg; l. Conversie van maateenheden van °C, km/h, cm, m, km, kg, l.
en_en_US.properties
nonmetric
property.text
Convert to non-metric (°F, mph, ft, lb, gal) Conversie naar niet metrisch (°F, mph, ft, lb, gal)

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Context
en_en_US.properties
nonmetric
property.text
Source string description
XKJi9
Source string location
en_en_US.properties
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
nl/dictionaries/en/dialog.po, string 37