Translation

en_en_US.properties mdash property.text
English WCsJy
Context English Dutch Actions
en_en_US.properties
spelling
property.text
Grammar checking Grammatica controleren
en_en_US.properties
hlp_grammar
property.text
Check more grammar errors. Controleren op spellingfouten.
en_en_US.properties
grammar
property.text
Possible mistakes Mogelijke fouten
en_en_US.properties
hlp_cap
property.text
Check missing capitalization of sentences. Nakijken op ontbrekende hoofdletters in zinnen.
en_en_US.properties
cap
property.text
Capitalization Hoofdletters toepassen
en_en_US.properties
hlp_dup
property.text
Check repeated words. Nakijken op herhaling van woorden.
en_en_US.properties
dup
property.text
Word duplication Herhaling van woorden
en_en_US.properties
hlp_pair
property.text
Check missing or extra parentheses and quotation marks. Nakijken op ontbrekende of extra haakjes en aanhalingstekens.
en_en_US.properties
pair
property.text
Parentheses Haakjes
en_en_US.properties
punctuation
property.text
Punctuation Interpunctie
en_en_US.properties
hlp_spaces
property.text
Check single spaces between words. Nakijken op enkelvoudige spaties tussen woorden.
en_en_US.properties
spaces
property.text
Word spacing Afstand tussen woorden
en_en_US.properties
hlp_mdash
property.text
Force unspaced em dash instead of spaced en dash. Forceer lang streepje zonder spaties in plaats van kort streepje met spaties.
en_en_US.properties
mdash
property.text
Em dash Lang streepje
en_en_US.properties
hlp_ndash
property.text
Force spaced en dash instead of unspaced em dash. Forceer kort streepje met spaties in plaats van lang streepje zonder spaties.
en_en_US.properties
ndash
property.text
En dash Kort streepje
en_en_US.properties
hlp_quotation
property.text
Check double quotation marks: "x" → “x” Nakijken op dubbele aanhalingstekens: "x" → “x”
en_en_US.properties
quotation
property.text
Quotation marks Aanhalingstekens
en_en_US.properties
hlp_times
property.text
Check true multiplication sign: 5x5 → 5×5 Nakijken op correct vermenigvuldigingsteken: 5x5 → 5×5
en_en_US.properties
times
property.text
Multiplication sign Vermenigvuldigingsteken
en_en_US.properties
hlp_spaces2
property.text
Check single spaces between sentences. Nakijken op enkelvoudige spaties tussen zinnen.
en_en_US.properties
spaces2
property.text
Sentence spacing Afstand tussen zinnen
en_en_US.properties
hlp_spaces3
property.text
Check more than two extra space characters between words and sentences. Nakijken op meer dan twee extra spaties tussen woorden en zinnen.
en_en_US.properties
spaces3
property.text
More spaces Meer spaties
en_en_US.properties
hlp_minus
property.text
Change hyphen characters to real minus signs. Wijzig koppeltekens in echte mintekens.
en_en_US.properties
minus
property.text
Minus sign Minteken
en_en_US.properties
hlp_apostrophe
property.text
Change typewriter apostrophe, single quotation marks and correct double primes. Wijzig het schrijfmachine weglatingsteken, enkelvoudige aanhalingstekens en verbeter dubbele priemgetallen.
en_en_US.properties
apostrophe
property.text
Apostrophe Weglatingsteken
en_en_US.properties
hlp_ellipsis
property.text
Change three dots with ellipsis. Vervang drie puntjes door beletselteken.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Context
en_en_US.properties
mdash
property.text
Source string description
WCsJy
Source string location
en_en_US.properties
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
nl/dictionaries/en/dialog.po, string 14