Translation

extensionmanager|search
English yTB9y
Context English Danish Actions
stock _No Nej
stock _OK OK
stock _Remove Fjern
stock _Reset _Reset
stock _Yes Ja
dependenciesdialog|Dependencies System dependencies check Kontrol af systemafhængigheder
dependenciesdialog|label1 The extension cannot be installed as the following system dependencies are not fulfilled: Udvidelsen kan ikke installeres, eftersom følgende systemafhængigheder ikke er opfyldt:
extensionmanager|ExtensionManagerDialog Extension Manager Udvidelsesadministration
extensionmanager|shared Installed for all users Installeret for alle brugere
extensionmanager|extended_tip|shared Filter extensions available for all users of this computer. Filtrer udvidelser tilgængelige for alle brugere på denne computer.
extensionmanager|user Installed for current user Installeret for den aktuelle bruger
extensionmanager|extended_tip|user Filter extensions only available for the currently logged in user. Filterudvidelser er kun tilgængelige for den bruger, der er logget ind.
extensionmanager|bundled Bundled with %PRODUCTNAME Pakket sammen med %PRODUCTNAME
extensionmanager|extended_tip|bundled Bundled extensions are installed by the system administrator using the operating system specific installer packages. These can not be installed, updated or removed here. Bundlede udvidelser installeres af systemadministratoren ved hjælp af operativsystemets specifikke installationspakker. Disse kan ikke installeres, opdateres eller fjernes her.
extensionmanager|label1 Display Extensions Vis udvidelser
extensionmanager|search Search ...
extensionmanager|extended_tip|extensions Select the extension that you want to remove, enable, or disable. For some extensions, you can also open an Options dialog. Vælg den udvidelse, du vil fjerne, aktivere eller deaktivere. For nogle udvidelser kan du også åbne en dialogboks for indstillinger.
extensionmanager|optionsbtn _Options Ind_stillinger
extensionmanager|extended_tip|optionsbtn Select an installed extension, then click to open the Options dialog for the extension. Marker en installeret udvidelse og klik så for at åbne dialogen Indstillinger for udvidelsen.
extensionmanager|updatebtn Check for _Updates Søg efter opdateringer
extensionmanager|extended_tip|updatebtn Click to check for online updates of all installed extensions. To check for updates of the selected extension only, choose the Update command from the context menu. The check for availability of updates starts immediately. Klik for at søge efter onlineopdateringer for samtlige tilføjelser. For kun at kontrollere for opdatering af de valgte udvidelser, skal du vælge kommandoen Opdater fra genvejsmenuen. Søgning efter tilgængelige opdateringer startes straks.
extensionmanager|addbtn _Add _Tilføj
extensionmanager|extended_tip|addbtn Click Add to add an extension. Klik Tilføj for at tilføje en udvidelse.
extensionmanager|removebtn _Remove _Fjern
extensionmanager|extended_tip|removebtn Select the extension that you want to remove, and then click Remove. Marker den udvidelse du vil fjerne, og klik derefter på Fjern.
extensionmanager|enablebtn _Enable _Aktivér
extensionmanager|progressft Adding %EXTENSION_NAME Tilføjer %EXTENSION_NAME
extensionmanager|getextensions Get more extensions online... Hent flere udvidelser online...
extensionmanager|extended_tip|getextensions You can find a collection of extensions on the Web. Du kan finde en stor samling af udvidelser på internettet.
extensionmanager|extended_tip|ExtensionManagerDialog The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates extensions. Udvidelsesadministratoren tilføjer, fjerner, deaktiverer, aktiverer og opdaterer udvidelser.
installforalldialog|InstallForAllDialog For whom do you want to install the extension? For hvem vil du installere denne udvidelse?
User avatar SteenRønnow

Suggestion added

Suggested change:

a month ago
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Empty LibreOffice UI - master/desktop/messages
The following string has different context, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/LibreOffice UI - master Søg…

Loading…

User avatar SteenRønnow

Suggestion added

LibreOffice UI - master / desktop/messagesDanish

a month ago
User avatar None

String updated in the repository

LibreOffice UI - master / desktop/messagesDanish

 
2 months ago
Browse all component changes
User avatar tjhietala

Source string comment

Is the space between "Search" and "..." intentional?

a month ago

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Comments

There is 1 comment for this string.

View

Glossary

English Danish
Search ... Søg… LibreOffice UI - master

String information

Context
extensionmanager|search
Source string description
yTB9y
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
da/desktop/messages.po, string 137