Translation

mysqlnativepage|charsetheader
English VP2sP
Context English Basque Actions
ldappage|label1 _Base DN: O_inarrizko DNa:
ldappage|useSSLCheckbutton Use secure connection (TLS/SSL) Erabili konexio segurua (TLS/SSL)
ldappage|label2 _Port number: _Ataka-zenbakia:
ldappage|label3 Maximum number of _records: Gehieneko _erregistro kopurua:
ldappage|charsetheader Connection Settings Konexioaren ezarpenak
migrationwarndialog|MigrationWarnDialog Confirm Migration Berretsi migrazioa
migrationwarndialog|MigrationWarnDialog The document contains embedded HSQL data, which is deprecated. Dokumentuak HSQL datu kapsulatuak ditu, baina formatu hori zaharkituta dago.
migrationwarndialog|MigrationWarnDialog Would you like to migrate to Firebird now? Firebird datu-basera migratu nahi duzu?
migrationwarndialog|later _Later _Geroago
migrationwarndialog|link Click for important information about migration. Egin klik migrazioari buruzko informazio garrantzitsua jasotzeko.
mysqlnativepage|connectionheader Connection Settings Konexioaren ezarpenak
mysqlnativepage|usernamelabel _User name: E_rabiltzaile-izena:
mysqlnativepage|passwordrequired Password required Pasahitza behar da
mysqlnativepage|userheader User Authentication Erabiltzailearen autentifikazioa
mysqlnativepage|charsetlabel _Character set: _Karaktere-jokoa:
mysqlnativepage|charsetheader Data Conversion Datu-bihurketa
mysqlnativesettings|dbnamelabel _Database name: _Datu-basearen izena:
mysqlnativesettings|hostport Se_rver/port Ze_rbitzaria/ataka
mysqlnativesettings|serverlabel _Server: _Zerbitzaria:
mysqlnativesettings|portlabel _Port: _Ataka:
mysqlnativesettings|defaultport Default: 3306 Lehenetsia: 3306
mysqlnativesettings|socketlabel So_cket: So_cket-a:
mysqlnativesettings|namedpipelabel Named p_ipe: Izendun kana_lizazioa:
namematchingpage|all _All _Dena
namematchingpage|none Non_e E_zer ez
namematchingpage|leftlabel Source table: Iturburu-taula:
namematchingpage|rightlabel Destination table: Helburuko taula:
odbcpage|charsetlabel _Character set: _Karaktere-jokoa:
odbcpage|charsetheader Data Conversion Datu-bihurketa
odbcpage|optionslabel ODBC _options: _ODBC aukerak:
odbcpage|useCatalogCheckbutton Use catalog for file-based databases Erabili katalogoa fitxategian oinarritutako datu-baseetan
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/dbaccess/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/dbaccess/messages
Translated LibreOffice UI - master/dbaccess/messages
Translated LibreOffice UI - master/dbaccess/messages
Translated LibreOffice UI - master/dbaccess/messages
Translated LibreOffice UI - master/dbaccess/messages
Translated LibreOffice UI - master/dbaccess/messages

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Basque
No related strings found in the glossary.

String information

Context
mysqlnativepage|charsetheader
Source string description
VP2sP
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
eu/dbaccess/messages.po, string 628