Translation

cellalignment|liststoreVertAlign
English s7QDA
Context English Swedish Actions
cellalignment|labelVertAlign _Vertical: _Vertikal:
cellalignment|labelIndent I_ndent: In_drag:
cellalignment|liststoreHorzAlign Default Standard
cellalignment|liststoreHorzAlign Left Vänster
cellalignment|liststoreHorzAlign Center Mitten
cellalignment|liststoreHorzAlign Right Höger
cellalignment|liststoreHorzAlign Justified Marginaljusterad
cellalignment|liststoreHorzAlign Filled Fylld
cellalignment|liststoreHorzAlign Distributed Distribuerad
cellalignment|extended_tip|comboboxHorzAlign Select the horizontal alignment option that you want to apply to the cell contents. Välj det alternativ för horisontell justering som du vill tilldela cellinnehållet.
cellalignment|liststoreVertAlign Default Standard
cellalignment|liststoreVertAlign Top Längst upp
cellalignment|liststoreVertAlign Middle Mitten
cellalignment|liststoreVertAlign Bottom Längst ned
cellalignment|liststoreVertAlign Justified Marginaljusterad
cellalignment|liststoreVertAlign Distributed Distribuerad
cellalignment|extended_tip|comboboxVertAlign Select the vertical alignment option that you want to apply to the cell contents. Välj det alternativ för vertikal justering som du vill tilldela cellinnehållet.
cellalignment|LabelTextAlig Text Alignment Textjustering
cellalignment|labelSTR_BOTTOMLOCK Text Extension From Lower Cell Border Textutsträckning från undre cellkanten
cellalignment|labelSTR_TOPLOCK Text Extension From Upper Cell Border Textutsträckning från övre cellkanten
cellalignment|labelSTR_CELLLOCK Text Extension Inside Cell Textutsträckning bara inuti cellen
cellalignment|labelABCD ABCD ABCD
cellalignment|extended_tip|CellAlignPage Sets the alignment options for the contents of the current cell, or the selected cells. Bestämmer justeringsalternativ för innehållet i den aktuella cellen, eller de markerade cellerna.
certdialog|CertDialog Certificate Path Sökväg till certifikat
certdialog|add _Select NSS path... _Välj NSS-sökväg...
certdialog|extended_tip|add Opens a file picker dialog to add a new Network Security Services Certificate directory to the list. Öppnar en filväljardialog för att lägga till en ny certifikatkatalog för nätverkssäkerhetstjänster till listan.
certdialog|label2 Select or add the correct Network Security Services Certificate directory to use for digital signatures: Välj eller lägg till mappen med nätverkets säkerhetscertifikat för digitala signaturer:
certdialog|manual manual manuell
certdialog|certdir Select a Certificate directory Välj en mapp för certifikat
certdialog|profile Profile Profil
certdialog|dir Directory Mapp
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/cui/messages
The following string has different context, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/cui/messages

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
cellalignment|liststoreVertAlign
Source string description
s7QDA
Source string location
cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:449
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
sv/cui/messages.po, string 1070