Translation

calloutpage|extended_tip|optimal
English QEDdo
Context English Swedish Actions
calloutdialog|CalloutDialog Position and Size Position och storlek
calloutdialog|RID_SVXPAGE_POSITION_SIZE Position and Size Position och storlek
calloutdialog|RID_SVXPAGE_SWPOSSIZE Position and Size Position och storlek
calloutdialog|RID_SVXPAGE_CAPTION Callout Förklaring
calloutpage|extended_tip|valueset Click the Callout style that you want to apply to the selected callout. Klicka på den förklaringsformatmall som du vill använda för den markerade förklaringen.
calloutpage|label2 _Extension: _Tillägg:
calloutpage|liststore1 Optimal Optimal
calloutpage|liststore1 From top Från överkant
calloutpage|liststore1 From left Från vänster
calloutpage|liststore1 Horizontal Horisontellt
calloutpage|liststore1 Vertical Vertikalt
calloutpage|extended_tip|extension Select where you want to extend the callout line from, in relation to the callout box. Välj var förklaringsraden ska utgå ifrån, i relation till förklaringsrutan.
calloutpage|extended_tip|length Enter the length of the callout line segment that extends from the callout box to the inflection point of the line. Ange hur långt förklaringsradssegmentet som sträcker sig från förklaringsrutan till radens böjningspunkt ska vara.
calloutpage|lengthft _Length: Längd:
calloutpage|optimal _Optimal Optimal
calloutpage|extended_tip|optimal Click here to display a single-angled line in an optimal way. Klicka här för att på bästa sätt visa en linje med en vinkel.
calloutpage|positionft _Position: _Position:
calloutpage|byft _By: _Vid:
calloutpage|position Top Överkant
calloutpage|position Middle Mitten
calloutpage|position Bottom Nederkant
calloutpage|position Left Vänster
calloutpage|position Center Mitten
calloutpage|position Right Höger
calloutpage|extended_tip|position Select where you want to extend the callout line from, in relation to the callout box. Välj var förklaringsraden ska utgå ifrån, i relation till förklaringsrutan.
calloutpage|extended_tip|by Select where you want to extend the callout line from, in relation to the callout box. Välj var förklaringsraden ska utgå ifrån, i relation till förklaringsrutan.
calloutpage|label1 _Spacing: Avstånd:
calloutpage|extended_tip|spacing Enter the amount of space that you want to leave between the end of the callout line, and the callout box. Ange hur stort utrymme som ska lämnas mellan slutet på förklaringsraden och förklaringsrutan.
calloutpage|linetypes Straight Line Rak linje
calloutpage|linetypes Angled Line Vinklad linje
calloutpage|linetypes Angled Connector Line Vinklad förbindelselinje

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
calloutpage|extended_tip|optimal
Source string description
QEDdo
Source string location
cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:170
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
sv/cui/messages.po, string 1017