Translation

calloutpage|position
English G4QwP
Context English Swedish Actions
calloutpage|extended_tip|valueset Click the Callout style that you want to apply to the selected callout. Klicka på den förklaringsformatmall som du vill använda för den markerade förklaringen.
calloutpage|label2 _Extension: _Tillägg:
calloutpage|liststore1 Optimal Optimal
calloutpage|liststore1 From top Från överkant
calloutpage|liststore1 From left Från vänster
calloutpage|liststore1 Horizontal Horisontellt
calloutpage|liststore1 Vertical Vertikalt
calloutpage|extended_tip|extension Select where you want to extend the callout line from, in relation to the callout box. Välj var förklaringsraden ska utgå ifrån, i relation till förklaringsrutan.
calloutpage|extended_tip|length Enter the length of the callout line segment that extends from the callout box to the inflection point of the line. Ange hur långt förklaringsradssegmentet som sträcker sig från förklaringsrutan till radens böjningspunkt ska vara.
calloutpage|lengthft _Length: Längd:
calloutpage|optimal _Optimal Optimal
calloutpage|extended_tip|optimal Click here to display a single-angled line in an optimal way. Klicka här för att på bästa sätt visa en linje med en vinkel.
calloutpage|positionft _Position: _Position:
calloutpage|byft _By: _Vid:
calloutpage|position Top Överkant
calloutpage|position Middle Mitten
calloutpage|position Bottom Nederkant
calloutpage|position Left Vänster
calloutpage|position Center Mitten
calloutpage|position Right Höger
calloutpage|extended_tip|position Select where you want to extend the callout line from, in relation to the callout box. Välj var förklaringsraden ska utgå ifrån, i relation till förklaringsrutan.
calloutpage|extended_tip|by Select where you want to extend the callout line from, in relation to the callout box. Välj var förklaringsraden ska utgå ifrån, i relation till förklaringsrutan.
calloutpage|label1 _Spacing: Avstånd:
calloutpage|extended_tip|spacing Enter the amount of space that you want to leave between the end of the callout line, and the callout box. Ange hur stort utrymme som ska lämnas mellan slutet på förklaringsraden och förklaringsrutan.
calloutpage|linetypes Straight Line Rak linje
calloutpage|linetypes Angled Line Vinklad linje
calloutpage|linetypes Angled Connector Line Vinklad förbindelselinje
calloutpage|extended_tip|CalloutPage Click the Callout style that you want to apply to the selected callout. Klicka på den förklaringsformatmall som du vill använda för den markerade förklaringen.
cellalignment|labelDegrees _Degrees: Grader:
cellalignment|labelRefEdge _Reference edge: _Referenskant:
cellalignment|extended_tip|spinDegrees Enter the rotation angle from 0 to 360 for the text in the selected cell(s). Ange rotationsvinkeln från 0 till 360 för texten i de markerade cellerna.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/cui/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/cui/messages
Translated LibreOffice UI - master/cui/messages
Translated LibreOffice UI - master/reportdesign/messages
Translated LibreOffice UI - master/sc/messages
Translated LibreOffice UI - master/extensions/messages

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
calloutpage|position
Source string description
G4QwP
Source string location
cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:220
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
sv/cui/messages.po, string 1021