Translation

cellalignment|LabelTextAlig
English FT9GJ
Context English Swedish Actions
cellalignment|liststoreHorzAlign Default Standard
cellalignment|liststoreHorzAlign Left Vänster
cellalignment|liststoreHorzAlign Center Mitten
cellalignment|liststoreHorzAlign Right Höger
cellalignment|liststoreHorzAlign Justified Marginaljusterad
cellalignment|liststoreHorzAlign Filled Fylld
cellalignment|liststoreHorzAlign Distributed Distribuerad
cellalignment|extended_tip|comboboxHorzAlign Select the horizontal alignment option that you want to apply to the cell contents. Välj det alternativ för horisontell justering som du vill tilldela cellinnehållet.
cellalignment|liststoreVertAlign Default Standard
cellalignment|liststoreVertAlign Top Längst upp
cellalignment|liststoreVertAlign Middle Mitten
cellalignment|liststoreVertAlign Bottom Längst ned
cellalignment|liststoreVertAlign Justified Marginaljusterad
cellalignment|liststoreVertAlign Distributed Distribuerad
cellalignment|extended_tip|comboboxVertAlign Select the vertical alignment option that you want to apply to the cell contents. Välj det alternativ för vertikal justering som du vill tilldela cellinnehållet.
cellalignment|LabelTextAlig Text Alignment Textjustering
cellalignment|labelSTR_BOTTOMLOCK Text Extension From Lower Cell Border Textutsträckning från undre cellkanten
cellalignment|labelSTR_TOPLOCK Text Extension From Upper Cell Border Textutsträckning från övre cellkanten
cellalignment|labelSTR_CELLLOCK Text Extension Inside Cell Textutsträckning bara inuti cellen
cellalignment|labelABCD ABCD ABCD
cellalignment|extended_tip|CellAlignPage Sets the alignment options for the contents of the current cell, or the selected cells. Bestämmer justeringsalternativ för innehållet i den aktuella cellen, eller de markerade cellerna.
certdialog|CertDialog Certificate Path Sökväg till certifikat
certdialog|add _Select NSS path... _Välj NSS-sökväg...
certdialog|extended_tip|add Opens a file picker dialog to add a new Network Security Services Certificate directory to the list. Öppnar en filväljardialog för att lägga till en ny certifikatkatalog för nätverkssäkerhetstjänster till listan.
certdialog|label2 Select or add the correct Network Security Services Certificate directory to use for digital signatures: Välj eller lägg till mappen med nätverkets säkerhetscertifikat för digitala signaturer:
certdialog|manual manual manuell
certdialog|certdir Select a Certificate directory Välj en mapp för certifikat
certdialog|profile Profile Profil
certdialog|dir Directory Mapp
certdialog|label1 Certificate Path Sökväg till certifikat
certdialog|extended_tip|CertDialog Select or add the correct Network Security Services Certificate directory to use for digital signatures. Välj eller lägg till rätt certifikatkatalog för nätverkssäkerhetstjänster att använda för digitala signaturer.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
cellalignment|LabelTextAlig
Source string description
FT9GJ
Source string location
cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:474
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
sv/cui/messages.po, string 1072