Translation

cellalignment|liststoreHorzAlign
English tweuQ
Context English Swedish Actions
cellalignment|extended_tip|dialcontrol Click in the dial to set the text orientation. Klicka på snurrskivan för att ange textorienteringen.
cellalignment|labelTextOrient Text Orientation Textorientering
cellalignment|checkWrapTextAuto _Wrap text automatically _Radbryt text automatiskt
cellalignment|extended_tip|checkWrapTextAuto Wraps text onto another line at the cell border. The number of lines depends on the width of the cell. Radbryter text till en ny rad vid cellkanten. Antalet rader beror på cellbredden.
cellalignment|checkShrinkFitCellSize _Shrink to fit cell size Förmin_ska till cellstorlek
cellalignment|extended_tip|checkShrinkFitCellSize Reduces the apparent size of the font so that the contents of the cell fit into the current cell width. You cannot apply this command to a cell that contains line breaks. Förminskar storleken på teckensnittet så att innehållet i cellen får plats inom den aktuella cellbredden. Du kan inte använda det här kommandot på en cell som innehåller radbrytningar.
cellalignment|checkHyphActive Hyphenation _active Avstavning _aktiv
cellalignment|extended_tip|checkHyphActive Enables word hyphenation for text wrapping to the next line. Aktiverar avstavning för text som radbryts.
cellalignment|LabelTxtDir Te_xt direction: Te_xtriktning:
cellalignment|labelProperties Properties Egenskaper
cellalignment|extended_tip|spinIndentFrom Indents from the left edge of the cell by the amount that you enter. Anger hur stort indraget från cellens vänsterkant ska vara.
cellalignment|labelHorzAlign Hori_zontal: H_orisontell:
cellalignment|labelVertAlign _Vertical: _Vertikal:
cellalignment|labelIndent I_ndent: In_drag:
cellalignment|liststoreHorzAlign Default Standard
cellalignment|liststoreHorzAlign Left Vänster
cellalignment|liststoreHorzAlign Center Mitten
cellalignment|liststoreHorzAlign Right Höger
cellalignment|liststoreHorzAlign Justified Marginaljusterad
cellalignment|liststoreHorzAlign Filled Fylld
cellalignment|liststoreHorzAlign Distributed Distribuerad
cellalignment|extended_tip|comboboxHorzAlign Select the horizontal alignment option that you want to apply to the cell contents. Välj det alternativ för horisontell justering som du vill tilldela cellinnehållet.
cellalignment|liststoreVertAlign Default Standard
cellalignment|liststoreVertAlign Top Längst upp
cellalignment|liststoreVertAlign Middle Mitten
cellalignment|liststoreVertAlign Bottom Längst ned
cellalignment|liststoreVertAlign Justified Marginaljusterad
cellalignment|liststoreVertAlign Distributed Distribuerad
cellalignment|extended_tip|comboboxVertAlign Select the vertical alignment option that you want to apply to the cell contents. Välj det alternativ för vertikal justering som du vill tilldela cellinnehållet.
cellalignment|LabelTextAlig Text Alignment Textjustering
cellalignment|labelSTR_BOTTOMLOCK Text Extension From Lower Cell Border Textutsträckning från undre cellkanten

Showing only subset of the strings as there were too many matches.

Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/cui/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/cui/messages
Translated LibreOffice UI - master/cui/messages
Translated LibreOffice UI - master/cui/messages
Translated LibreOffice UI - master/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI
Translated LibreOffice UI - master/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI
Translated LibreOffice UI - master/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI
Translated LibreOffice UI - master/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI
Translated LibreOffice UI - master/reportdesign/messages
Translated LibreOffice UI - master/cui/messages
Translated LibreOffice UI - master/reportdesign/messages
Translated LibreOffice UI - master/sc/messages Våt vänster
Translated LibreOffice UI - master/sc/messages Våt vänster
Translated LibreOffice UI - master/sd/messages
Translated LibreOffice UI - master/sd/messages VTill vänster
Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
Translated LibreOffice UI - master/sw/messages

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
cellalignment|liststoreHorzAlign
Source string description
tweuQ
Source string location
cui/uiconfig/ui/cellalignment.ui:421
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
sv/cui/messages.po, string 1057