Translation

calloutpage|liststore1
English ZjSVS
Context English Swedish Actions
bulletandposition|selectionrb Selection Markering
bulletandposition|extended_tip|left Applies the modification to the selection. Använder ändringen på markeringen.
bulletandposition|applytomaster Apply to Master Använd på huvuddokument
bulletandposition|extended_tip|applytomaster Click to apply the modification to all slides that use the current master slide. Klicka för att tillämpa ändringen på alla bilder som använder den aktuella huvudbilden.
bulletandposition|scopelb Scope Omfång
bulletandposition|label Preview Förhandsgranska
calloutdialog|CalloutDialog Position and Size Position och storlek
calloutdialog|RID_SVXPAGE_POSITION_SIZE Position and Size Position och storlek
calloutdialog|RID_SVXPAGE_SWPOSSIZE Position and Size Position och storlek
calloutdialog|RID_SVXPAGE_CAPTION Callout Förklaring
calloutpage|extended_tip|valueset Click the Callout style that you want to apply to the selected callout. Klicka på den förklaringsformatmall som du vill använda för den markerade förklaringen.
calloutpage|label2 _Extension: _Tillägg:
calloutpage|liststore1 Optimal Optimal
calloutpage|liststore1 From top Från överkant
calloutpage|liststore1 From left Från vänster
calloutpage|liststore1 Horizontal Horisontellt
calloutpage|liststore1 Vertical Vertikalt
calloutpage|extended_tip|extension Select where you want to extend the callout line from, in relation to the callout box. Välj var förklaringsraden ska utgå ifrån, i relation till förklaringsrutan.
calloutpage|extended_tip|length Enter the length of the callout line segment that extends from the callout box to the inflection point of the line. Ange hur långt förklaringsradssegmentet som sträcker sig från förklaringsrutan till radens böjningspunkt ska vara.
calloutpage|lengthft _Length: Längd:
calloutpage|optimal _Optimal Optimal
calloutpage|extended_tip|optimal Click here to display a single-angled line in an optimal way. Klicka här för att på bästa sätt visa en linje med en vinkel.
calloutpage|positionft _Position: _Position:
calloutpage|byft _By: _Vid:
calloutpage|position Top Överkant
calloutpage|position Middle Mitten
calloutpage|position Bottom Nederkant
calloutpage|position Left Vänster
calloutpage|position Center Mitten
calloutpage|position Right Höger
calloutpage|extended_tip|position Select where you want to extend the callout line from, in relation to the callout box. Välj var förklaringsraden ska utgå ifrån, i relation till förklaringsrutan.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/cui/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/sw/messages Horisontellt
Translated LibreOffice UI - master/starmath/messages Horisontellt
Translated LibreOffice UI - master/extensions/messages Horisontellt
Translated LibreOffice UI - master/extensions/messages Horisontellt
Translated LibreOffice UI - master/sd/messages Horisontellt
Translated LibreOffice UI - master/sd/messages Horisontellt
Translated LibreOffice UI - master/sd/messages Horisontellt
Translated LibreOffice UI - master/sd/messages
Translated LibreOffice UI - master/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI
Translated LibreOffice UI - master/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI
Translated LibreOffice UI - master/svx/messages
Translated LibreOffice UI - master/svx/messages Horisontellt
Translated LibreOffice UI - master/svx/messages
Translated LibreOffice UI - master/svx/messages Horisontellt

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
calloutpage|liststore1
Source string description
ZjSVS
Source string location
cui/uiconfig/ui/calloutpage.ui:94
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
sv/cui/messages.po, string 1011