Translation

RID_SVXSTR_MOVE_MENU
English PCa2G
Context English Irish Actions
RID_SVXSTR_KEY_HELP_DIR Help Cabhair
RID_SVXSTR_KEY_GALLERY_DIR Gallery Gailearaí
RID_SVXSTR_KEY_STORAGE_DIR Message Storage Stóráil na dTeachtaireachtaí
RID_SVXSTR_KEY_TEMP_PATH Temporary files Comhaid Shealadacha
RID_SVXSTR_KEY_PLUGINS_PATH Plug-ins Breiseáin
RID_SVXSTR_KEY_FAVORITES_DIR Folder Bookmarks Leabharmharcanna Comhad
RID_SVXSTR_KEY_FILTER_PATH Filters Scagairí
RID_SVXSTR_KEY_ADDINS_PATH Add-ins Breiseáin
RID_SVXSTR_KEY_USERCONFIG_PATH User Configuration Cumraíocht Úsáideora
RID_SVXSTR_KEY_USERDICTIONARY_DIR User-defined dictionaries Foclóirí saincheaptha
RID_SVXSTR_KEY_CLASSIFICATION_PATH Classification Aicmiúchán
RID_SVXSTR_KEY_AUTOCORRECT_DIR AutoCorrect UathCheartaigh
RID_SVXSTR_KEY_LINGUISTIC_DIR Writing aids Áiseanna scríbhneoireachta
RID_SVXSTR_NEW_MENU New Menu %n Roghchlár Nua %n
RID_SVXSTR_NEW_TOOLBAR New Toolbar %n Barra Uirlisí Nua %n
RID_SVXSTR_MOVE_MENU Move Menu Bog Roghchlár
RID_SVXSTR_ADD_SUBMENU Add Submenu Cuir Fo-Roghchlár Leis
RID_SVXSTR_SUBMENU_NAME Submenu name Ainm an fho-roghchláir
RID_SVXSTR_DELETE_ICON_CONFIRM Are you sure to delete the image? An bhfuil tú cinnte gur mhaith leat an íomhá a scriosadh?
RID_SVXSTR_REPLACE_ICON_WARNING The icon %ICONNAME is already contained in the image list.
Would you like to replace the existing icon?
Tá an deilbhín %ICONNAME i réim na híomhánna cheana.
An bhfuil fonn ort an deilbhín atá ann a chur ar ais?
RID_SVXSTR_REPLACE_ICON_CONFIRM Confirm Icon Replacement Deimhnigh Ionadú an Deilbhín
RID_SVXSTR_YESTOALL Yes to All Is ea do gach rud
RID_SXVSTR_CONFIRM_DELETE_TOOLBAR There are no more commands on the toolbar. Do you want to delete the toolbar? Níl níos mó orduithe ar an bharra uirlisí. An bhfuil fonn ort an barra uirlisí a scriosadh?
RID_SVXSTR_CONFIRM_MENU_RESET The menu configuration for %SAVE IN SELECTION% will be reset to the default settings. Do you want to continue? Fillfidh cumraíocht an roghchláir %SAVE IN SELECTION% go dtí na réamhshocruithe. An bhfuil fonn ort dul ar aghaidh?
RID_SVXSTR_CONFIRM_TOOLBAR_RESET The toolbar configuration for %SAVE IN SELECTION% will be reset to the default settings. Do you want to continue? Fillfidh cumraíocht an bharra uirlisí %SAVE IN SELECTION% go dtí na réamhshocruithe. An bhfuil fonn ort dul ar aghaidh?
RID_SVXSTR_CONFIRM_RESTORE_DEFAULT This will delete all changes previously made to this toolbar. Do you really want to reset the toolbar? Scriosfar gach athrú a rinneadh don bharra uirlisí roimh seo. An bhfuil tú cinnte gur mian leat an barra uirlisí a athshocrú?
RID_SVXSTR_CONFIRM_RESTORE_DEFAULT_MENU This will delete all changes previously made to this context menu. Do you really want to reset? Scriosfar gach athrú a rinneadh don roghchlár comhthéacs seo. An bhfuil tú cinnte gur mhaith leat é a athshocrú?
RID_SVXSTR_LABEL_NEW_NAME ~New name Ainm ~nua
RID_SVXSTR_RENAME_MENU Rename Menu Athainmnigh Roghchlár
RID_SVXSTR_RENAME_TOOLBAR Rename Toolbar Athainmnigh Barra Uirlisí
RID_SVXSTR_ALL_COMMANDS All Commands Gach ordú

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Irish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
RID_SVXSTR_MOVE_MENU
Source string description
PCa2G
Source string location
cui/inc/strings.hrc:50
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
ga/cui/messages.po, string 50