Translation

RID_SVXSTR_REMOVE_FAVORITES
English c8nou
Context English Irish Actions
RID_SVXSTR_HYPDLG_MACROACT2 Trigger hyperlink Gníomhachtaigh hipearnasc
RID_SVXSTR_HYPDLG_MACROACT3 Mouse leaves object Fágann an luch an réad
RID_SVXSTR_HYPERDLG_FORM_BUTTON Button Cnaipe
RID_SVXSTR_HYPERDLG_FROM_TEXT Text Téacs
RID_SVXSTR_HYPERDLG_QUERYOVERWRITE The file already exists. Overwrite? Tá an comhad ann cheana. Forscríobh?
RID_SVXSTR_SELECT_FILE_IFRAME Select File for Floating Frame Roghnaigh Comhad don Fhráma Inathraitheach
RID_SVXSTR_ALLFUNCTIONS All commands Gach ordú
RID_SVXSTR_MACROS Macros Macraí
RID_SVXSTR_MYMACROS My Macros Mo Chuid Macraí
RID_SVXSTR_PRODMACROS Application Macros
RID_SVXSTR_NOMACRODESC There is no description available for this macro. Níl aon chur síos ar an macra seo.
RID_SVXSTR_SELECTOR_RUN Run Rith
RID_SVXSTR_ROW Insert Rows Ionsáigh Rónna
RID_SVXSTR_INSERTROW_BEFORE Above selection Os cionn an roghnúcháin
RID_SVXSTR_INSERTROW_AFTER Below selection Faoin roghnúchán
RID_SVXSTR_REMOVE_FAVORITES Remove from Favorites Bain ó na Ceanáin
RID_SVXSTR_MISSING_CHAR Missing character Carachtar ar iarraidh
RID_SVXSTR_ADD_FAVORITES Add to Favorites Cuir Leis na Ceanáin
RID_SVXSTR_PPI (%1 PPI) (%1 PSO)
RID_SVXSTR_COL Insert Columns Ionsáigh Colúin
RID_SVXSTR_INSERTCOL_BEFORE Before selection Roimh an roghnúchán
RID_SVXSTR_INSERTCOL_AFTER After selection I ndiaidh an roghnúcháin
RID_SVXSTR_AUTO_ENTRY Automatic Uathoibríoch
RID_SVXSTR_EDIT_GRAPHIC Link Nasc
RID_SVXSTR_LOADACCELCONFIG Load Keyboard Configuration Luchtaigh Cumraíocht an Mhéarchláir
RID_SVXSTR_SAVEACCELCONFIG Save Keyboard Configuration Sábháil Cumraíocht an Mhéarchláir
RID_SVXSTR_FILTERNAME_CFG Configuration (*.cfg) Cumraíocht (*.cfg)
RID_SVXSTR_HYPDLG_ERR_LERR_NOENTRIES Targets do not exist in the document. Níl aon sprioc sa cháipéis.
RID_SVXSTR_HYPDLG_ERR_LERR_DOCNOTOPEN Couldn't open the document. Níorbh fhéidir an cháipéis a oscailt.
RID_SVXSTR_EDITHINT [Enter text here] [Iontráil téacs anseo]
RID_SVXSTR_HANGUL Hangul Hangalach

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Irish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
RID_SVXSTR_REMOVE_FAVORITES
Source string description
c8nou
Source string location
cui/inc/strings.hrc:94
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
ga/cui/messages.po, string 87