Translation

RID_SVXSTR_NOMACRODESC
English RGCGW
Context English Finnish Actions
RID_SVXSTR_TABBED_COMPACT Tabbed Compact Tiivis välilehdellinen
RID_SVXSTR_GROUPEDBAR Groupedbar Ryhmäpalkki
RID_SVXSTR_GROUPEDBAR_COMPACT Groupedbar Compact Tiivis ryhmäpalkki
RID_SVXSTR_HYPDLG_CLOSEBUT Close Sulje
RID_SVXSTR_HYPDLG_MACROACT1 Mouse over object Hiiri objektin kohdalla
RID_SVXSTR_HYPDLG_MACROACT2 Trigger hyperlink Käynnistä hyperlinkki
RID_SVXSTR_HYPDLG_MACROACT3 Mouse leaves object Hiiri poistuu objektista
RID_SVXSTR_HYPERDLG_FORM_BUTTON Button Painike
RID_SVXSTR_HYPERDLG_FROM_TEXT Text Teksti
RID_SVXSTR_HYPERDLG_QUERYOVERWRITE The file already exists. Overwrite? Tiedosto on jo olemassa. Korvataanko?
RID_SVXSTR_SELECT_FILE_IFRAME Select File for Floating Frame Valitse irrallisen kehyksen tiedosto
RID_SVXSTR_ALLFUNCTIONS All commands Kaikki komennot
RID_SVXSTR_MACROS Macros Makrot
RID_SVXSTR_MYMACROS My Macros Omat makrot
RID_SVXSTR_PRODMACROS Application Macros Sovelluksen makrot
RID_SVXSTR_NOMACRODESC There is no description available for this macro. Makrolle ei ole kuvausta.
RID_SVXSTR_SELECTOR_RUN Run Suorita
RID_SVXSTR_ROW Insert Rows Lisää rivejä
RID_SVXSTR_INSERTROW_BEFORE Above selection Valinnan yläpuolelle
RID_SVXSTR_INSERTROW_AFTER Below selection Valinnan alapuolelle
RID_SVXSTR_REMOVE_FAVORITES Remove from Favorites Poista suosikeista
RID_SVXSTR_MISSING_CHAR Missing character Puuttuva merkki
RID_SVXSTR_ADD_FAVORITES Add to Favorites Lisää suosikkeihin
RID_SVXSTR_PPI (%1 PPI) (%1 PPI)
RID_SVXSTR_COL Insert Columns Lisää sarakkeita
RID_SVXSTR_INSERTCOL_BEFORE Before selection Ennen valintaa
RID_SVXSTR_INSERTCOL_AFTER After selection Valinnan jälkeen
RID_SVXSTR_AUTO_ENTRY Automatic Automaattinen
RID_SVXSTR_EDIT_GRAPHIC Link Linkki
RID_SVXSTR_LOADACCELCONFIG Load Keyboard Configuration Lataa näppäimistömääritys
RID_SVXSTR_SAVEACCELCONFIG Save Keyboard Configuration Tallenna näppäimistömääritys

Loading…

User avatar tjhietala

Translation changed

LibreOffice UI - master / cui/messagesFinnish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
macro makro LibreOffice UI - master

String information

Context
RID_SVXSTR_NOMACRODESC
Source string description
RGCGW
Source string location
cui/inc/strings.hrc:88
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
fi/cui/messages.po, string 82