Translation

RID_SVXSTR_LABEL_NEW_NAME
English G2mu7
Context English Finnish Actions
RID_SVXSTR_KEY_LINGUISTIC_DIR Writing aids Kirjoituksen aputyökalut
RID_SVXSTR_NEW_MENU New Menu %n Uusi valikko %n
RID_SVXSTR_NEW_TOOLBAR New Toolbar %n Uusi työkalurivi %n
RID_SVXSTR_MOVE_MENU Move Menu Siirrä valikko
RID_SVXSTR_ADD_SUBMENU Add Submenu Lisää alavalikko
RID_SVXSTR_SUBMENU_NAME Submenu name Alavalikon nimi
RID_SVXSTR_DELETE_ICON_CONFIRM Are you sure to delete the image? Haluatko varmasti poistaa kuvan?
RID_SVXSTR_REPLACE_ICON_WARNING The icon %ICONNAME is already contained in the image list.
Would you like to replace the existing icon?
Kuvake %ICONNAME on jo mukana luettelossa.
Haluatko korvata olemassa olevan kuvakkeen?
RID_SVXSTR_REPLACE_ICON_CONFIRM Confirm Icon Replacement Vahvista kuvakkeen korvaaminen
RID_SVXSTR_YESTOALL Yes to All Kyllä kaikkiin
RID_SXVSTR_CONFIRM_DELETE_TOOLBAR There are no more commands on the toolbar. Do you want to delete the toolbar? Työkalurivillä ei ole enää komentoja. Haluatko poistaa työkalurivin?
RID_SVXSTR_CONFIRM_MENU_RESET The menu configuration for %SAVE IN SELECTION% will be reset to the default settings. Do you want to continue? %SAVE IN SELECTION%:n valikon kokoonpano palautetaan oletusasetuksiin. Haluatko jatkaa?
RID_SVXSTR_CONFIRM_TOOLBAR_RESET The toolbar configuration for %SAVE IN SELECTION% will be reset to the default settings. Do you want to continue? %SAVE IN SELECTION%:n työkalurivin kokoonpano palautetaan oletusasetuksiin. Haluatko jatkaa?
RID_SVXSTR_CONFIRM_RESTORE_DEFAULT This will delete all changes previously made to this toolbar. Do you really want to reset the toolbar? Tämä poistaa kaikki työkaluriviin aiemmin tehdyt muutokset. Oletko varma, että haluat palauttaa työkalurivin?
RID_SVXSTR_CONFIRM_RESTORE_DEFAULT_MENU This will delete all changes previously made to this context menu. Do you really want to reset? Tämä poistaa kaikki valikkoon aiemmin tehdyt muutokset. Oletko varma, että haluat palauttaa valikon?
RID_SVXSTR_LABEL_NEW_NAME ~New name ~Uusi nimi
RID_SVXSTR_RENAME_MENU Rename Menu Nimeä valikko uudelleen
RID_SVXSTR_RENAME_TOOLBAR Rename Toolbar Nimeä työkalurivi uudelleen
RID_SVXSTR_ALL_COMMANDS All Commands Kaikki komennot
RID_SVXSTR_TABBED Tabbed Välilehdellinen
RID_SVXSTR_TABBED_COMPACT Tabbed Compact Tiivis välilehdellinen
RID_SVXSTR_GROUPEDBAR Groupedbar Ryhmäpalkki
RID_SVXSTR_GROUPEDBAR_COMPACT Groupedbar Compact Tiivis ryhmäpalkki
RID_SVXSTR_HYPDLG_CLOSEBUT Close Sulje
RID_SVXSTR_HYPDLG_MACROACT1 Mouse over object Hiiri objektin kohdalla
RID_SVXSTR_HYPDLG_MACROACT2 Trigger hyperlink Käynnistä hyperlinkki
RID_SVXSTR_HYPDLG_MACROACT3 Mouse leaves object Hiiri poistuu objektista
RID_SVXSTR_HYPERDLG_FORM_BUTTON Button Painike
RID_SVXSTR_HYPERDLG_FROM_TEXT Text Teksti
RID_SVXSTR_HYPERDLG_QUERYOVERWRITE The file already exists. Overwrite? Tiedosto on jo olemassa. Korvataanko?
RID_SVXSTR_SELECT_FILE_IFRAME Select File for Floating Frame Valitse irrallisen kehyksen tiedosto

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
RID_SVXSTR_LABEL_NEW_NAME
Source string description
G2mu7
Source string location
cui/inc/strings.hrc:66
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
fi/cui/messages.po, string 62