Translation

RID_SVXSTR_SAVEACCELCONFIG
English eWQoY
Context English Finnish Actions
RID_SVXSTR_NOMACRODESC There is no description available for this macro. Makrolle ei ole kuvausta.
RID_SVXSTR_SELECTOR_RUN Run Suorita
RID_SVXSTR_ROW Insert Rows Lisää rivejä
RID_SVXSTR_INSERTROW_BEFORE Above selection Valinnan yläpuolelle
RID_SVXSTR_INSERTROW_AFTER Below selection Valinnan alapuolelle
RID_SVXSTR_REMOVE_FAVORITES Remove from Favorites Poista suosikeista
RID_SVXSTR_MISSING_CHAR Missing character Puuttuva merkki
RID_SVXSTR_ADD_FAVORITES Add to Favorites Lisää suosikkeihin
RID_SVXSTR_PPI (%1 PPI) (%1 PPI)
RID_SVXSTR_COL Insert Columns Lisää sarakkeita
RID_SVXSTR_INSERTCOL_BEFORE Before selection Ennen valintaa
RID_SVXSTR_INSERTCOL_AFTER After selection Valinnan jälkeen
RID_SVXSTR_AUTO_ENTRY Automatic Automaattinen
RID_SVXSTR_EDIT_GRAPHIC Link Linkki
RID_SVXSTR_LOADACCELCONFIG Load Keyboard Configuration Lataa näppäimistömääritys
RID_SVXSTR_SAVEACCELCONFIG Save Keyboard Configuration Tallenna näppäimistömääritys
RID_SVXSTR_FILTERNAME_CFG Configuration (*.cfg) Määritystiedosto (*.cfg)
RID_SVXSTR_HYPDLG_ERR_LERR_NOENTRIES Targets do not exist in the document. Kohteita ei ole tässä asiakirjassa.
RID_SVXSTR_HYPDLG_ERR_LERR_DOCNOTOPEN Couldn't open the document. Asiakirjan avaaminen ei onnistunut.
RID_SVXSTR_EDITHINT [Enter text here] [Syötä teksti tähän]
RID_SVXSTR_HANGUL Hangul Hangul
RID_SVXSTR_HANJA Hanja Hanja
RID_SVXSTR_BASICMACROS BASIC Macros Basic-makrot
RID_SVXSTR_GROUP_STYLES Styles Tyylit
RID_SVXSTR_GROUP_SIDEBARDECKS Sidebar Decks Sivupalkin paneelit
RID_SVXSTR_EVENT_STARTAPP Start Application Käynnistä sovellus
RID_SVXSTR_EVENT_CLOSEAPP Close Application Sulje sovellus
RID_SVXSTR_EVENT_NEWDOC New Document Uusi asiakirja
RID_SVXSTR_EVENT_CLOSEDOC Document closed Asiakirja suljettu
RID_SVXSTR_EVENT_PREPARECLOSEDOC Document is going to be closed Asiakirjaa ollaan sulkemassa
RID_SVXSTR_EVENT_OPENDOC Open Document Avaa asiakirja

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
RID_SVXSTR_SAVEACCELCONFIG
Source string description
eWQoY
Source string location
cui/inc/strings.hrc:106
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
fi/cui/messages.po, string 97