Translation

RID_SVXSTR_DESC_LINEEND
English s9ED3
Context English Danish Actions
RID_SVXSTR_JRE_NOT_RECOGNIZED The folder you selected does not contain a Java runtime environment.
Please select a different folder.
Den valgte mappe indeholder ikke et Java-afviklingsmiljø (Java Runtime Environment - JRE).
Vælg en anden mappe.
RID_SVXSTR_JRE_FAILED_VERSION The Java runtime environment you selected is not the required version.
Please select a different folder.
Det Java-afviklingsmiljø (Java Runtime Environment - JRE), som du valgte, er ikke den krævede version.
Vælg en anden mappe.
RID_SVXSTR_JAVA_START_PARAM Edit Parameter Rediger Parameter
RID_SVXSTR_OPT_PROXYPORTS Invalid value!

The maximum value for a port number is 65535.
Ugyldig værdi!

Et portnummer kan højst være 65535.
RID_SVXSTR_DESC_GRADIENT Please enter a name for the gradient: Indtast et navn for farvegradueringen:
RID_SVXSTR_DESC_NEW_BITMAP Please enter a name for the bitmap: Indtast et navn til denne bitmap:
RID_SVXSTR_DESC_EXT_BITMAP Please enter a name for the external bitmap: Indtast et navn til den eksterne bitmap:
RID_SVXSTR_DESC_NEW_PATTERN Please enter a name for the pattern: Indtast et navn for mønstret:
RID_SVXSTR_DESC_LINESTYLE Please enter a name for the line style: Indtast et navn til stregtypen:
RID_SVXSTR_ASK_CHANGE_LINESTYLE The line style was modified without saving.
Modify the selected line style or add a new line style.
Stregtypen er blevet ændret men ikke gemt.
Du kan ændre den markerede stregtype eller tilføje en ny.
RID_SVXSTR_DESC_HATCH Please enter a name for the hatching: Indtast et navn til skraveringen:
RID_SVXSTR_CHANGE Modify Redigér
RID_SVXSTR_ADD Add Adder
RID_SVXSTR_DESC_COLOR Please enter a name for the new color: Indtast et navn til den nye farve:
RID_SVXSTR_TABLE Table Tabel
RID_SVXSTR_DESC_LINEEND Please enter a name for the new arrow style:
RID_SVXSTR_CHARNAME_NOSTYLE No %1 Ikke %1
RID_SVXSTR_CHARNAME_FAMILY Family: Familie:
RID_SVXSTR_CHARNAME_FONT Font: Skrifttype:
RID_SVXSTR_CHARNAME_STYLE Style: Typografi:
RID_SVXSTR_CHARNAME_TYPEFACE Typeface: Skrifttype:
RID_SVXSTR_USE_REPLACE Use replacement table Anvend erstatningstabel
RID_SVXSTR_CPTL_STT_WORD Correct TWo INitial CApitals REt andet BOgstav i ORd til lille
RID_SVXSTR_CPTL_STT_SENT Capitalize first letter of every sentence Første bogstav i sætninger med stort
RID_SVXSTR_BOLD_UNDER Automatic *bold*, /italic/, -strikeout- and _underline_ Automatisk *fed*, /kursiv/, -gennemstreget- og _understreget_
RID_SVXSTR_NO_DBL_SPACES Ignore double spaces Ignorer dobbelte mellemrum
RID_SVXSTR_DETECT_URL URL Recognition URL-genkendelse
RID_SVXSTR_DASH Replace dashes Erstat tankestreger
RID_SVXSTR_CORRECT_ACCIDENTAL_CAPS_LOCK Correct accidental use of cAPS LOCK key Ret utilsigtet brug af cAPS LOCK-tasten
RID_SVXSTR_NON_BREAK_SPACE Add non-breaking space before specific punctuation marks in French text Tilføj hårdt mellemrum før specifikke skilletegn i fransk tekst
RID_SVXSTR_ORDINAL Format ordinal numbers suffixes (1st -> 1^st) Formater ordinaltalsuffikser (1st -> 1^st)
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Empty LibreOffice UI - master/cui/messages
The following string has different context, but the same source.
Empty LibreOffice UI - master/sd/messages

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

LibreOffice UI - master / cui/messagesDanish

 
2 weeks ago
Browse all component changes

Glossary

English Danish
Arrow Style Piletypografi LibreOffice UI - master
Enter Skriv LibreOffice UI - master
Name Navn LibreOffice UI - master
Style Typografi LibreOffice UI - master

String information

Context
RID_SVXSTR_DESC_LINEEND
Source string description
s9ED3
Source string location
cui/inc/strings.hrc:322
String age
2 weeks ago
Source string age
2 weeks ago
Translation file
da/cui/messages.po, string 280