Translation

chartdatadialog|extended_tip|ChartDataDialog
English rRJDK
Context English Finnish Actions
chartdatadialog|extended_tip|InsertColumn Inserts a new data series after the current column. Uusi arvosarja lisätään käsiteltävän sarakkeen jälkeen.
chartdatadialog|InsertTextColumn Insert Text Column Lisää tekstisarake
chartdatadialog|extended_tip|InsertTextColumn Inserts a new text column after the current column for hierarchical axes descriptions. Uusi tekstisarake lisätään käsiteltävän sarakkeen jälkeen hierarkkiselle akseleiden kuvaukselle.
chartdatadialog|RemoveRow Delete Row Poista rivi
chartdatadialog|extended_tip|RemoveRow Deletes the current row. It is not possible to delete the label row. Poistetaan rivi kohdistimen kohdalta. Otsikkoriviä ei voi poistaa.
chartdatadialog|RemoveColumn Delete Series Poista sarja
chartdatadialog|extended_tip|RemoveColumn Deletes the current series or text column. It is not possible to delete the first text column. Poistetaan käsiteltävä arvosarja tai tekstisarake. Otsikkosaraketta ei voi poistaa.
chartdatadialog|MoveLeftColumn Move Series Left Siirrä sarjaa vasemmalle
chartdatadialog|extended_tip|MoveLeftColumn Switches the current column with its neighbor at the left. Vaihtaa käsiteltävän sarakkeen paikkaa sen vasemmanpuoleisen naapurin kanssa.
chartdatadialog|MoveRightColumn Move Series Right Siirrä sarjaa oikealle
chartdatadialog|extended_tip|MoveRightColumn Switches the current column with its neighbor at the right. Vaihtaa käsiteltävän sarakkeen paikkaa sen oikeanpuoleisen naapurin kanssa.
chartdatadialog|MoveUpRow Move Row Up Siirrä riviä ylöspäin
chartdatadialog|extended_tip|MoveUpRow Switches the current row with its neighbor above. Vaihtaa käsiteltävän rivin paikkaa sen yläpuoleisen naapurin kanssa.
chartdatadialog|MoveDownRow Move Row Down Siirrä riviä alaspäin
chartdatadialog|extended_tip|MoveDownRow Switches the current row with its neighbor below. Vaihtaa käsiteltävän rivin paikkaa sen alapuoleisen naapurin kanssa.
chartdatadialog|extended_tip|ChartDataDialog Opens the Data Table dialog where you can edit the chart data.
charttypedialog|ChartTypeDialog Chart Type Kaaviotyyppi
datarangedialog|DataRangeDialog Data Ranges Tietoalueet
datarangedialog|range Data Range Tietoalue
datarangedialog|series Data Series Arvosarjat
dlg_DataLabel|dlg_DataLabels Data Labels for all Data Series Arvopisteiden otsikot kaikille arvosarjoille
dlg_DataLabel|CB_VALUE_AS_NUMBER Value as _number Arvo lukuna
dlg_DataLabel|extended_tip|CB_VALUE_AS_NUMBER Displays the absolute values of the data points. Arvopisteet esitetään absoluuttisina arvoina.
dlg_DataLabel|CB_VALUE_AS_PERCENTAGE Value as _percentage Arvo prosenttiosuutena
dlg_DataLabel|extended_tip|CB_VALUE_AS_PERCENTAGE Displays the percentage of the data points in each column. Esitetään arvopisteille prosenttiosuus kussakin sarakkeessa.
dlg_DataLabel|CB_CATEGORY _Category Luokka
dlg_DataLabel|extended_tip|CB_CATEGORY Shows the data point text labels. Esitetään arvopisteiden otsikkotekstit.
dlg_DataLabel|CB_SYMBOL _Legend key
dlg_DataLabel|extended_tip|CB_SYMBOL Displays the legend icons next to each data point label. Esitetään selitekuvake kunkin arvopisteotsikon vieressä
dlg_DataLabel|CB_WRAP_TEXT Auto text _wrap Automaattinen tekstin rivitys
dlg_DataLabel|PB_NUMBERFORMAT Number _format... Luvun muoto...

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
chart kaavio LibreOffice UI - master

String information

Context
chartdatadialog|extended_tip|ChartDataDialog
Source string description
rRJDK
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
fi/chart2/messages.po, string 209