Translation

RID_STR_SHAREMACROS
English ej2KL
Context English Swedish Actions
RID_STR_WATCHNAME Watch Bevakare
RID_STR_STACKNAME Call Stack Kommandostack
RID_STR_STDDIALOGNAME Dialog Dialog
RID_STR_NEWLIB New Library Nytt bibliotek
RID_STR_NEWMOD New Module Ny modul
RID_STR_NEWDLG New Dialog Ny dialog
RID_STR_ALL All Alla
RID_STR_PAGE Page Sida
RID_STR_WILLSTOPPRG You will have to restart the program after this edit.
Continue?
Du måste starta om ditt program efter den här ändringen.
Fortsätta ändå?
RID_STR_SEARCHALLMODULES Do you want to replace the text in all active modules? Skall texten ersättas i alla aktiva moduler?
RID_STR_REMOVEWATCH Watch: Bevakare:
RID_STR_STACK Calls: Anrop:
RID_STR_USERMACROS My Macros Mina makron
RID_STR_USERDIALOGS My Dialogs Mina dialogrutor
RID_STR_USERMACROSDIALOGS My Macros & Dialogs Mina makron & dialogrutor
RID_STR_SHAREMACROS Application Macros Applikationsmakron
RID_STR_SHAREDIALOGS Application Dialogs Applikationsdialoger
RID_STR_SHAREMACROSDIALOGS Application Macros & Dialogs Applikationsmakron & dialoger
RID_STR_REMOVEWATCHTIP Remove Watch Ta bort bevakare
RID_STR_QUERYREPLACEMACRO Do you want to overwrite the XX macro? Vill du skriva över makrot XX ?
RID_STR_TRANSLATION_NOTLOCALIZED <Not localized> <Inte lokaliserad>
RID_STR_TRANSLATION_DEFAULT [Default Language] [Standardspråk]
RID_STR_DOCUMENT_OBJECTS Document Objects Dokumentobjekt
RID_STR_USERFORMS Forms Formulär
RID_STR_NORMAL_MODULES Modules Moduler
RID_STR_CLASS_MODULES Class Modules Klassmoduler
RID_STR_DLGIMP_CLASH_RENAME Rename Byt namn
RID_STR_DLGIMP_CLASH_REPLACE Replace Ersätt
RID_STR_DLGIMP_CLASH_TITLE Dialog Import - Name already used Import av dialogruta: namnet används redan
RID_STR_DLGIMP_CLASH_TEXT The library already contains a dialog with the name:

$(ARG1)

Rename dialog to keep current dialog or replace existing dialog.
Biblioteket innehåller redan en dialogruta med namnet:

$(ARG1)

Byt namn på dialogrutan om du vill behålla den befintliga eller ersätta den.
RID_STR_DLGIMP_MISMATCH_ADD Add Lägg till
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/basctl/messages
The following string has different context, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/cui/messages

Loading…

User avatar _Andreas

New translation

LibreOffice UI - master / basctl/messagesSwedish

7 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
RID_STR_SHAREMACROS
Source string description
ej2KL
Source string location
basctl/inc/strings.hrc:78
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
sv/basctl/messages.po, string 52