Translation

organizedialog|OrganizeDialog
English uVgXz
Context English Norwegian Nynorsk Actions
modulepage|extended_tip|edit Opens the Basic editor so that you can modify the selected library. Opnar redigeringsvindauget for Basic slik at du kan endra det valde biblioteket.
modulepage|newmodule _New... _Ny …
modulepage|extended_tip|newmodule Opens the editor and creates a new module. Opnar redigeringsvindauget og lagar ein ny modul.
modulepage|newdialog _New... _Ny …
modulepage|extended_tip|newdialog Lets you manage the macro libraries. Let deg administrera makrobiblioteka.
modulepage|extended_tip|delete Creates a new macro, or deletes the selected macro. Opprett ein ny makro eller slett den valde makroen.
modulepage|password _Password... _Passord …
modulepage|extended_tip|password Assigns or edits the password for the selected library. Tilordnar eller redigerar passordet for det valde biblioteket.
modulepage|import _Import... _Importer …
modulepage|extended_tip|import Locate the Basic library that you want to add to the current list, and then click Open. Finn Basic-biblioteket du vil leggja til i den gjeldande lista og trykk «Opna».
modulepage|export _Export... _Eksporter …
modulepage|extended_tip|ModulePage Lists the existing modules or dialogs. Listar opp dei modulane og dialogvindauga som er tilgjengelege.
newlibdialog|extended_tip|ok Runs or saves the current macro. Køyrer eller lagrar den gjeldande makroen.
newlibdialog|area _Name: _Namn:
newlibdialog|extended_tip|NewLibDialog Enter a name for the new library or module. Skriv inn eit namn for det nye biblioteket eller den nye modulen.
organizedialog|OrganizeDialog Basic Macro Organizer Basic-makrohandsamar
organizedialog|modules Modules Modular
organizedialog|dialogs Dialogs Dialogvindauge
organizedialog|libraries Libraries Bibliotek
sortmenu|macrosort _Sorting _Sortering
sortmenu|alphabetically _Alphabetically _Alfabetisk
sortmenu|properorder _Proper order _Rett rekkjefølgje

Loading…

User avatar Kolbjoern

New translation

LibreOffice UI - master / basctl/messagesNorwegian Nynorsk

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Context
organizedialog|OrganizeDialog
Source string description
uVgXz
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
nn/basctl/messages.po, string 213