Translation

RID_STR_ALL
English jYa97
Context English Irish Actions
RID_STR_QUERYDELLIB Do you want to delete the XX library? An bhfuil fonn ort leabharlann XX a scriosadh?
RID_STR_QUERYDELLIBREF Do you want to delete the reference to the XX library? An bhfuil fonn ort an tagairt do leabharlann XX a scriosadh?
RID_STR_QUERYDELMODULE Do you want to delete the XX module? An bhfuil fonn ort modúl XX a scriosadh?
RID_STR_BASIC BASIC BASIC
RID_STR_LINE Ln Ln
RID_STR_COLUMN Col Col
RID_STR_CANNOTCLOSE The window cannot be closed while BASIC is running. Ní féidir an fhuinneog a dhúnadh agus BASIC á rith.
RID_STR_REPLACESTDLIB The default library cannot be replaced. Ní féidir an leabharlann réamhshocraithe a ionadú.
RID_STR_REFNOTPOSSIBLE Reference to 'XX' not possible. Ní féidir tagairt a dhéanamh do 'XX'.
RID_STR_WATCHNAME Watch Faire
RID_STR_STACKNAME Call Stack Cruach Glao
RID_STR_STDDIALOGNAME Dialog Dialóg
RID_STR_NEWLIB New Library Leabharlann Nua
RID_STR_NEWMOD New Module Modúl Nua
RID_STR_NEWDLG New Dialog Dialóg Nua
RID_STR_ALL All Uile
RID_STR_PAGE Page Leathanach
RID_STR_WILLSTOPPRG You will have to restart the program after this edit.
Continue?
Beidh ort an clár a atosú tar éis an athrú seo.
Lean ar aghaidh mar sin féin?
RID_STR_SEARCHALLMODULES Do you want to replace the text in all active modules? An bhfuil fonn ort an téacs a ionadú i ngach modúl gníomhach?
RID_STR_REMOVEWATCH Watch: Faire:
RID_STR_STACK Calls: Glaonna:
RID_STR_USERMACROS My Macros Mo Chuid Macraí
RID_STR_USERDIALOGS My Dialogs Mo Chuid Dialóga
RID_STR_USERMACROSDIALOGS My Macros & Dialogs Mo Chuid Macraí agus Dialóga
RID_STR_SHAREMACROS Application Macros
RID_STR_SHAREDIALOGS Application Dialogs
RID_STR_SHAREMACROSDIALOGS Application Macros & Dialogs
RID_STR_REMOVEWATCHTIP Remove Watch Scrios an Faire
RID_STR_QUERYREPLACEMACRO Do you want to overwrite the XX macro? An bhfuil fonn ort an macra XX a fhorscríobh?
RID_STR_TRANSLATION_NOTLOCALIZED <Not localized> <Gan logánú>
RID_STR_TRANSLATION_DEFAULT [Default Language] [Teanga Réamhshocraithe]
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/basctl/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/framework/messages
Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
Empty LibreOffice UI - master/sw/messages
Empty LibreOffice UI - master/sw/messages
Translated LibreOffice UI - master/dbaccess/messages
Translated LibreOffice UI - master/formula/messages
Translated LibreOffice UI - master/cui/messages
Empty LibreOffice UI - master/sc/messages
Empty LibreOffice UI - master/sc/messages
Translated LibreOffice UI - master/sc/messages
Translated LibreOffice UI - master/svx/messages

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Irish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
RID_STR_ALL
Source string description
jYa97
Source string location
basctl/inc/strings.hrc:69
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
ga/basctl/messages.po, string 43