Translation

RID_STR_QUERYDELMODULE
English oUGKc
Context English Finnish Actions
RID_STR_SBXNAMEALLREADYUSED2 Object with same name already exists Samanniminen objekti on jo olemassa
RID_STR_CANNOTRUNMACRO For security reasons, you cannot run this macro.

For more information, check the security settings.
Tietoturvasyistä et voi suorittaa tätä makroa.

Tarkista suojausasetukset saadaksesi lisätietoa.
RID_STR_SEARCHNOTFOUND Search key not found Etsittävää ei löytynyt
RID_STR_SEARCHFROMSTART Search to last module complete. Continue at first module? Haku on valmis viimeiseen moduuliin asti. Jatketaanko ensimmäisestä moduulista?
RID_STR_SEARCHREPLACES Search key replaced XX times Etsittävä korvattu XX kertaa
RID_STR_COULDNTREAD The file could not be read Tiedoston lukeminen ei onnistunut
RID_STR_COULDNTWRITE The file could not be saved Tiedoston tallentaminen ei onnistunut
RID_STR_CANNOTCHANGENAMESTDLIB The name of the default library cannot be changed. Oletuskirjaston nimeä ei voi muuttaa.
RID_STR_GENERATESOURCE Generating source Luodaan lähdekoodia
RID_STR_FILENAME File name: Tiedoston nimi:
RID_STR_APPENDLIBS Import Libraries Tuo kirjastot
RID_STR_QUERYDELMACRO Do you want to delete the macro XX? Haluatko poistaa makron XX?
RID_STR_QUERYDELDIALOG Do you want to delete the XX dialog? Haluatko poistaa valintaikkunan XX?
RID_STR_QUERYDELLIB Do you want to delete the XX library? Haluatko poistaa kirjaston XX?
RID_STR_QUERYDELLIBREF Do you want to delete the reference to the XX library? Haluatko poistaa viittauksen kirjastoon XX?
RID_STR_QUERYDELMODULE Do you want to delete the XX module? Haluatko poistaa moduulin XX?
RID_STR_BASIC BASIC BASIC
RID_STR_LINE Ln Rv
RID_STR_COLUMN Col Sar
RID_STR_CANNOTCLOSE The window cannot be closed while BASIC is running. Ikkunaa ei voi sulkea, kun BASIC on käynnissä.
RID_STR_REPLACESTDLIB The default library cannot be replaced. Oletuskirjaston korvaaminen ei onnistu.
RID_STR_REFNOTPOSSIBLE Reference to 'XX' not possible. Viittaus kohteeseen 'XX' ei ole mahdollinen.
RID_STR_WATCHNAME Watch Seuranta
RID_STR_STACKNAME Call Stack Kutsupino
RID_STR_STDDIALOGNAME Dialog Valintaikkuna
RID_STR_NEWLIB New Library Uusi kirjasto
RID_STR_NEWMOD New Module Uusi moduuli
RID_STR_NEWDLG New Dialog Uusi valintaikkuna
RID_STR_ALL All Kaikki
RID_STR_PAGE Page Sivu
RID_STR_WILLSTOPPRG You will have to restart the program after this edit.
Continue?
Ohjelma on käynnistettävä uudelleen tämän muutoksen jälkeen.
Jatketaanko?

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
RID_STR_QUERYDELMODULE
Source string description
oUGKc
Source string location
basctl/inc/strings.hrc:54
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
fi/basctl/messages.po, string 30