Translation

RID_STR_LINE
English WMcJq Abbreviation for 'line'
Context English Finnish Actions
RID_STR_SEARCHNOTFOUND Search key not found Etsittävää ei löytynyt
RID_STR_SEARCHFROMSTART Search to last module complete. Continue at first module? Haku on valmis viimeiseen moduuliin asti. Jatketaanko ensimmäisestä moduulista?
RID_STR_SEARCHREPLACES Search key replaced XX times Etsittävä korvattu XX kertaa
RID_STR_COULDNTREAD The file could not be read Tiedoston lukeminen ei onnistunut
RID_STR_COULDNTWRITE The file could not be saved Tiedoston tallentaminen ei onnistunut
RID_STR_CANNOTCHANGENAMESTDLIB The name of the default library cannot be changed. Oletuskirjaston nimeä ei voi muuttaa.
RID_STR_GENERATESOURCE Generating source Luodaan lähdekoodia
RID_STR_FILENAME File name: Tiedoston nimi:
RID_STR_APPENDLIBS Import Libraries Tuo kirjastot
RID_STR_QUERYDELMACRO Do you want to delete the macro XX? Haluatko poistaa makron XX?
RID_STR_QUERYDELDIALOG Do you want to delete the XX dialog? Haluatko poistaa valintaikkunan XX?
RID_STR_QUERYDELLIB Do you want to delete the XX library? Haluatko poistaa kirjaston XX?
RID_STR_QUERYDELLIBREF Do you want to delete the reference to the XX library? Haluatko poistaa viittauksen kirjastoon XX?
RID_STR_QUERYDELMODULE Do you want to delete the XX module? Haluatko poistaa moduulin XX?
RID_STR_BASIC BASIC BASIC
RID_STR_LINE Ln Rv
RID_STR_COLUMN Col Sar
RID_STR_CANNOTCLOSE The window cannot be closed while BASIC is running. Ikkunaa ei voi sulkea, kun BASIC on käynnissä.
RID_STR_REPLACESTDLIB The default library cannot be replaced. Oletuskirjaston korvaaminen ei onnistu.
RID_STR_REFNOTPOSSIBLE Reference to 'XX' not possible. Viittaus kohteeseen 'XX' ei ole mahdollinen.
RID_STR_WATCHNAME Watch Seuranta
RID_STR_STACKNAME Call Stack Kutsupino
RID_STR_STDDIALOGNAME Dialog Valintaikkuna
RID_STR_NEWLIB New Library Uusi kirjasto
RID_STR_NEWMOD New Module Uusi moduuli
RID_STR_NEWDLG New Dialog Uusi valintaikkuna
RID_STR_ALL All Kaikki
RID_STR_PAGE Page Sivu
RID_STR_WILLSTOPPRG You will have to restart the program after this edit.
Continue?
Ohjelma on käynnistettävä uudelleen tämän muutoksen jälkeen.
Jatketaanko?
RID_STR_SEARCHALLMODULES Do you want to replace the text in all active modules? Haluatko korvata tekstin kaikissa aktiivisissa moduuleissa?
RID_STR_REMOVEWATCH Watch: Seuranta:

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
RID_STR_LINE
Source string description
WMcJq Abbreviation for 'line'
Source string location
basctl/inc/strings.hrc:57
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
fi/basctl/messages.po, string 32