Translation

RID_STR_CANNOTCHANGENAMESTDLIB
English qgd4b
Context English Basque Actions
RID_STR_ERRORCHOOSEMACRO Macros from other documents are not accessible. Beste dokumentu batzuetako makroak ezin dira atzitu.
RID_STR_LIBISREADONLY This library is read-only. Liburutegi hau irakurtzekoa da soilik.
RID_STR_REPLACELIB 'XX' cannot be replaced. 'XX' ezin da ordeztu.
RID_STR_IMPORTNOTPOSSIBLE 'XX' cannot be added. 'XX' ezin da gehitu.
RID_STR_NOIMPORT 'XX' was not added. 'XX' ez da gehitu.
RID_STR_ENTERPASSWORD Enter password for 'XX' Idatzi 'XX'(r)en pasahitza
RID_STR_SBXNAMEALLREADYUSED Name already exists Izen hori badago lehendik ere
RID_STR_SIGNED (Signed) (Sinatua)
RID_STR_SBXNAMEALLREADYUSED2 Object with same name already exists Izen bereko objektu bat badago lehendik
RID_STR_CANNOTRUNMACRO For security reasons, you cannot run this macro.

For more information, check the security settings.
Segurtasun-arrazoiak direla eta, ezin duzu makro hau exekutatu.

Informazio gehiagorako, begiratu segurtasun-ezarpenak.
RID_STR_SEARCHNOTFOUND Search key not found Bilatutako gakoa ez da aurkitu
RID_STR_SEARCHFROMSTART Search to last module complete. Continue at first module? Azken moduluraino bilatu da. Lehen modulutik aurrera jarraitu nahi duzu?
RID_STR_SEARCHREPLACES Search key replaced XX times Bilatutako gakoa XX aldiz ordeztu da
RID_STR_COULDNTREAD The file could not be read Fitxategia ezin izan da irakurri
RID_STR_COULDNTWRITE The file could not be saved Fitxategia ezin izan da gorde
RID_STR_CANNOTCHANGENAMESTDLIB The name of the default library cannot be changed. Liburutegi lehenetsiaren izena ezin da aldatu.
RID_STR_GENERATESOURCE Generating source Iturburua sortzen
RID_STR_FILENAME File name: Fitxategi-izena:
RID_STR_APPENDLIBS Import Libraries Inportatu liburutegiak
RID_STR_QUERYDELMACRO Do you want to delete the macro XX? XX makroa ezabatzea nahi duzu?
RID_STR_QUERYDELDIALOG Do you want to delete the XX dialog? XX elkarrizketa-koadroa ezabatu nahi duzu?
RID_STR_QUERYDELLIB Do you want to delete the XX library? XX liburutegia ezabatu nahi duzu?
RID_STR_QUERYDELLIBREF Do you want to delete the reference to the XX library? XX liburutegirako erreferentzia ezabatu nahi duzu?
RID_STR_QUERYDELMODULE Do you want to delete the XX module? XX modulua ezabatu nahi duzu?
RID_STR_BASIC BASIC BASIC
RID_STR_LINE Ln Lerr
RID_STR_COLUMN Col Zut
RID_STR_CANNOTCLOSE The window cannot be closed while BASIC is running. Leihoa ezin da itxi BASIC exekutatzen ari den bitartean.
RID_STR_REPLACESTDLIB The default library cannot be replaced. Liburutegi lehenetsia ezin da ordeztu.
RID_STR_REFNOTPOSSIBLE Reference to 'XX' not possible. Ezin da 'XX'erako erreferentzia egin.
RID_STR_WATCHNAME Watch Ikuskatzailea

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Basque
No related strings found in the glossary.

String information

Context
RID_STR_CANNOTCHANGENAMESTDLIB
Source string description
qgd4b
Source string location
basctl/inc/strings.hrc:46
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
eu/basctl/messages.po, string 22