Translation

organizedialog|dialogs
English fXFQr
Context English Basque Actions
modulepage|extended_tip|newmodule Opens the editor and creates a new module. Editorea irekitzen du eta modulu berria sortzen du.
modulepage|newdialog _New... _Berria...
modulepage|extended_tip|newdialog Lets you manage the macro libraries. Makroen liburutegiak kudeatzeko aukera ematen du.
modulepage|extended_tip|delete Creates a new macro, or deletes the selected macro. Makro berri bat sortzen du, edo hautatutako makroa ezabatzen.
modulepage|password _Password... _Pasahitza...
modulepage|extended_tip|password Assigns or edits the password for the selected library. Pasahitza esleitzen edo editatzen du hautatutako liburutegirako.
modulepage|import _Import... _Inportatu...
modulepage|extended_tip|import Locate the Basic library that you want to add to the current list, and then click Open. Aurkitu uneko zerrendari gehitu nahi diozun Basic liburutegia, eta sakatu 'Ireki'.
modulepage|export _Export... _Esportatu...
modulepage|extended_tip|ModulePage Lists the existing modules or dialogs. Dauden moduluak edo elkarrizketa-koadroak zerrendatzen ditu.
newlibdialog|extended_tip|ok Runs or saves the current macro. Uneko makroa exekutatzen edo gordetzen du.
newlibdialog|area _Name: _Izena:
newlibdialog|extended_tip|NewLibDialog Enter a name for the new library or module. Sartu izen bat liburutegi edo modulu berrirako.
organizedialog|OrganizeDialog Basic Macro Organizer Basic makroen antolatzailea
organizedialog|modules Modules Moduluak
organizedialog|dialogs Dialogs Elkarrizketak
organizedialog|libraries Libraries Liburutegiak
sortmenu|macrosort _Sorting _Ordenatzea
sortmenu|alphabetically _Alphabetically _Alfabetikoki
sortmenu|properorder _Proper order Ordena _egokian

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Basque
No related strings found in the glossary.

String information

Context
organizedialog|dialogs
Source string description
fXFQr
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
eu/basctl/messages.po, string 215